Drzeworyt Płazowski – wystawa i prelekcja historyczna w Siedliskach

W Siedliskach odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej drzeworytowi płazowskiemu. Uczestnicy będą mogli na żywo zobaczyć klocki z drzeworytami i odbitki wykonane z nich. Autorem drzeworytów jest ludowy artysta drzeworytnik Józef Lewkowicz, który odtwarza bezcenne dla kultury Roztocza klocki z drzeworytami z Płazowa, które w okolicy 1830 roku wykonywała rodzina Kostrzyckich. Oryginały znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i nie ma możliwości ich eksponowania poza Krakowem. Dlatego Pan Józef podjął się zadania wykonania oryginalnych kopii. Podczas otwarcia wystawy poznamy historię drzeworytu płazowskiego, który odkrył dla świata sztuki Stanisław Witkiewicz.

Mecenat:   Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach.