Ludzie

Dawid Kenig i Ludwik Koenig

Dawid Kenig, był w Horyńcu przed wojną religijnym zwierzchnikiem Żydów. W horynieckiej bożnicy przewodził podczas modłów. Zasiadł on też w Horynieckiej Gminnej Radzie. W Horyńcu było też wielu innych Żydów o tym nazwisku.

W podobnym okresie, w Horyńcu był młody wiakry, o nazwisku niemal identycznym jak Dawid, nazywał się o. Ludwik Koenig. Ciekawa zbieżność nazwisk, dla duchownych tak różnych obrządków religijnych.

O. Ludwik zasłynął w Horyńcu tym, że podźwignął w lutym 1920 roku, czytelnie z wojennego upadku, pilnie współpracował z nauczycielstwem i z Gminą. Nauczycielstwo nadzorowało prace czytelni, a te natomiast skutecznie rozpowszechniały łatwiejsze i poczytniejsze książki. Owocem tej współpracy była uroczystość patriotyczna połączona z zasadzeniem pamiątkowego dębu przed kościołem.