Czyste Powietrze w Horyńcu

Zapraszamy mieszkańców Gminy Horyniec- Zdrój na spotkanie informacyjnie dotyczące dofinansowania z „Czystego Powietrza”- wymiana starych kotłów węglowych, panele fotowoltaiczne, termomodernizacja budynku. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2021 o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu Zdroju przy ulicy Lipowej 13.