Etno

Czy mieliśmy jakieś swoje tańce?

Kultura regionu, składa się z wielu elementów. Chyba najbardziej spektakularnym elementem folkloru są tańce.

Wiele regionów w kraju ma tańce, które stanowią o ich indywidualności i tożsamości, my niestety nie mamy czegoś takiego. Z powodu dużych ruchów migracyjnych, kultura zanikała i mieszała się. Być może w zamierzchłych czasach taniec regionalny istniał, ale dziś nie ma śladu po takim tańcu. Tylko na podstawie rozmów ze starszymi ludźmi i z tego co można nawet zaobserwować, możemy domniemać że tańczono tutaj mazurki, zapewne były też oberki, polka i może nawet jakieś tańce Lasowiaków. Niewykluczone, że mieliśmy jakieś regionalne odmiany mazurków czy oberków, ale czas je niestety już rozmył.

Tradycja tańców nie utrzymała się głównie dlatego, że nie uczono ich w jakichś szczególnych szkołach. Często tradycje taneczne były przezywane w domu, rodzice czy dziadkowie uczyli dzieci tańców, ewentualnie podpatrywano na zabawach, jak tańczą inni. Dziś niestety kultura masowa i tańce zagraniczne skutecznie wyparły ludowe dziedzictwo regionu.