Cmentarz Wojenny w Nowym Bruśnie kolejny etap renowacji ukończony

Mało znany, ale ważny dla historii regionu cmentarz z I Wojny Światowej w Nowym Bruśnie przeszedł II etap prac remontowo – konserwatorskich. W tym roku kolejnych 69 płyt nagrobkowych umieszczonych zostało na betonowych fundamentach które gwarantują zabezpieczenie ich przed degradacją. Gmina Horyniec – Zdrój pozyskała na ten cel środki pochodzące od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 16000 zł oraz dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 24233 zł. Dzięki dofinansowaniom Gmina Horyniec – Zdrój dołożyła ze swoich środków jedynie 1000 zł. W kolejnych latach planowane jest odrestaurowanie pozostałych płyt nagrobnych, których na tym cmentarzu jest 150. Cmentarz to miejsce pochówku żołnierzy niemieckich i rosyjskich, ofiary bitwy na linii rzeki Brusienki, która miała miejsce w dniach 18-19 czerwca 1915 roku.