Sport

 • Sport

  Stadion

  Przebudowa stadionu to dobra chwila, by zarejestrować gołą skarpę, na której były stare trybuny, czyli ławeczki z desek. Oryginalnie stadion Horyniecki powstał poprzez zsuwanie spychaczami ziemi w jedno miejsce. Wyrównany teren stał się płytą do gry, a zsunięta ziemia posłużyła za nasyp, na którym zrobiono trybunę. Był to i zapewne nadal jest najładniejszy stadion w powiecie.

  stadio

 • Sport

  Pierwszy sezon Horynieckiego LKSu

  Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Zdrój” w Horyńcu, zostało zarejestrowane przez naczelnika gminy Horyniec 16 maja 1978 roku. Jest to dokładna, oficjalna data rozpoczęcia działalności Ludowego Klubu Sportowego „Zdrój”. Ponieważ inicjatorzy całego przedsięwzięcia wywodzili się z zakładu patronackiego, jakim był PGR w Horyńcu, stali się też oni pierwszymi założycielami – członkami. Byli to między innymi: Kornel Zieliński, Henryk Bizior, Jan Samojednik, Mariusz Szymański, Feliks Dydyk, Kazimierz Hejnowicz, Stanisław Antonik, Adam Wojtoń, Franciszek Nepelski, Bogusław Kamiński, Marian Pałczak, Zbigniew Serkis, Tadeusz Garbacz, Antoni Samojednik, Edward Kiełb, Stanisław Rogowski.

  LKS ZDRÓJ
  Zawodnicy pierwszej drużyny horynieckiego LKSu

  W klubie początkowo istniały 4 sekcje. Były to: sekcja piłki nożnej, lekkoatletyki, narciarstwa biegowego i kolarstwa. Jednak po krótkim czasie na dłużej utrzymała się jedynie sekcja piłki nożnej.
  Zanim zgłoszono drużynę piłkarzy do rozgrywek, wcześniej większa część z niej swoich piłkarskich szlifów nabierała w sąsiedniej gminie w drużynie LZS „Huragan” Basznia Dolna. Występowali tam między innymi: Franciszek Nepelski, Zbigniew Szymeczko, Władysław Fałta, Józef Rebuś, Wiesław Wojtowicz, Tadeusz Petrykowski, Witold Husiatyński i Jerzy Zajączkowski. Oni też byli pierwszymi zawodnikami klubu z Horyńca. Dołączyli do nich również Jan Szymeczko, Ryszard Haliniak, Jan Babik, Mikołaj Mach, Tadeusz Rebuś, Adam Soliszewski i Wiesław Hejnowicz. Później występowali również inni, część z nich zapisała się na stałe w kartach historii klubu, inni mieli swoje epizody, część z nich nie została wymieniona, jednak wszyscy, którzy reprezentowali barwy klubu z Horyńca na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Należy również wspomnieć o tych wybitniejszych, którzy wyróżniali się spośród innych umiejętnościami. Od początku powstania klubu są to: Józef Rebuś, Zbigniew Szymeczko, Stanisław Szymeczko, Adam Soliszewski, Tadeusz Rebuś, Zbigniew Żuk, Bogusław Nepelski, Andrzej Woźny, Bolesław Dydyk, Bolesław Nowakowicz, Andrzej Skoczylas, Tadeusz Kubiszyn, Zbigniew Mazur, Mariusz Mazur, Paweł Wojtyszyn, Tadeusz Babik, Szymeczko Artur, Zygmunt Krzych, Mariusz Lewandowski, Robert Krzych, Tadeusz Techlowiec, Maciej Szczygieł, Mariusz i Łukasz Husiatyńscy, Marek Szafrański, Paweł Dydyk, Paweł i Wojciech Smoliński, Marcin Rogowski, Mariusz Urban, Marcin i Rafał Urban, Janusz i Krzysztof Kornaga, Zygmunt Nepelski.
  Drużyna seniorów została zgłoszona do rozgrywek w 1978 roku do najniższej wtedy klasy rozgrywkowej – klasy „C”. Sezon 1978/1979 w C-klasie rozgrywała pierwszy i ostatni raz, ponieważ po roku awansowała do B-klasy i nigdy więcej się w nie ponownie nie meldowała, podobnie było w B- klasie rok później z której „Zdrój” awansował wyżej i nigdy do niej już nie spadał.

  Materiały pochodzą z opracowania Pawła Maksymca www.pawelmaksymiec.pl ©

 • Sport

  Jak założono LKS Zdrój Horyniec i wybudowano stadion

  W 1975 roku wśród horynieckich działaczy zrodziła się myśl założenia klubu sportowego w oparciu o Zakład Rolny Lubaczowskiego Kombinatu Rolniczego w Horyńcu.
  Aby założony klub miał własne zaplecze sportowe postanowiono wybudować stadion. Głównym motorem napędowym ówczesnej inicjatywy był dyrektor kombinatu PGR pan Zdzisław Zdzisławski. Do swojego pomysłu przekonał również naczelnika Gminy Horyniec pana Mariana Szymańskiego. Dyrektor kombinatu wydzielił na terenie PGR działkę pod budowę stadionu, trybun oraz budynku sanitarnego. Wspólnie zaczęto przygotowywać dokumenty pod mającą powstać inwestycję. Jedynym inwestorem był Urząd Gminy Horyniec. W tym samym czasie działającym z upoważnienia Gminy i koordynującym współpracę UG i PGR przy budowie obiektu był pan Henryk Bizior, nauczyciel wychowania fizycznego w miejscowej szkole podstawowej. Na czas tego przedsięwzięcia pan Henryk Bizior został zatrudniony na etacie przez Urząd Gminy aż do zakończenia inwestycji. Trzeba tu wspomnieć, że działał on z dużym zaangażowaniem i w znacznej części przyczynił się do powstania zaplecza sportowego klubu z Horyńca. Całą budowę nadal wspierał miejscowy PGR użyczając sprzęt budowlany. Z relacji ówczesnego naczelnika gminy pana Mariana Szymańskiego pieniądze na budowę pozyskiwane były między innymi za udział i czołowe lokaty w konkursach Gmina Mistrz Gospodarności. Konkurs był organizowany przez Front Jedności Narodu a nagrody fundowały ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. W tamtym czasie nasza gmina wygrywała w tych konkursach w latach 1976-1978. Na potrzeby całej inwestycji gmina przeznaczyła również drzewo pozyskane w lasów w okolicy wsi Brusno i Prusie. W pomoc przy budowie zaangażowała się także młodzież szkolna która zbierała kamienie z miejsca gdzie miała znajdować się płyta boiska a w 1978 roku w celu uformowania nasypu ziemnego pod budowę trybun zorganizowano czym partyjny dzięki czemu w kulminacyjnym momencie budowy na koronie stadionu pracowało ponad 100 osób.
  Należy także przypomnieć, że w 1975 roku powołano do życia Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miał on za zadanie koordynować działalność sportową i turystyczną w gminie, a jego pierwszym dyrektorem został wspomniany wcześniej pan Henryk Bizior.
  Stadion sportowy został oddany do użytku w 1987 roku po trzech latach planowania i budowy przy zaangażowaniu całej gminy.

  LKS
  Jeden z pierwszych meczy LKSu 1978 rok na zdjęciu Pan Feliks Dydyk

  Materiały pochodzą z opracowania Pawła Maksymca www.pawelmaksymiec.pl ©

 • Sport

  Przed LKSem „Zdrój” był Ludowy Zespół Sportowy Horyniec

  Ludowy Klub Sportowy „Zdrój” w Horyńcu-Zdroju jako stowarzyszenie został założony w 1978 roku. Jednak 24 lata wcześniej, w 1954 roku miał on już swój zarodek w grupie która skupiała się wokół p. Kazimierza Hejnowicza. W ówczesnym czasie założyła Ludowy Zespół Sportowy Horyniec. W skład zarządu LZS wchodzili mieszkańcy Horyńca. Przewodniczącym był p. Kazimierz Hejnowicz a członkami: p. Stanisław Tekiela, p. Stefan Wiatr, p. Stanisław Polak oraz panowie Zygmunt i Eugeniusz Kuszaj. W związku z powstaniem zespołu od Powiatowego Zrzeszenia LZS w Lubaczowie otrzymano piłki i stroje sportowe. Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Horyńcu świadczył usługi przewozu zawodników na mecze piłkarskie oraz fundował część niezbędnego sprzętu piłkarskiego. W owym czasie zawodnicy LZS-u Horyniec rywalizowali w klasie „C”- najniższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Zespołami z jakimi rywalizowali były drużyny z: Cieszanowa, Narola, Opaki, Budowlanych Lubaczów, Gwardii Lubaczów, Przedmieścia Dolnoleżajskiego, Kańczugi, Muniny, Morawska i Bobrówki.
  W horynieckiej drużynie występowali wtedy między innymi: p. Kazimierz Hejnowicz, Stanisław Tekiela, Stefan Synoracki, Józef Petryniak, Roman Petryniak, Bolesław Serkis, Feliks Cołta, Bogdan Kozak, Leon Mucha, Stanisław Polak, Zygmunt Kuszaj, Eugeniusz Kuszaj, Edmund Pęcak, Władysław Kluz, Władysław Żuk, Andrzej Gębarzewski, Roman Rozner, Stanisław Mrozek, Władysław Kozak, Kazimierz Kłosowski, Marian Bienkiewicz, Jan Hałucha, Tadeusz Smoliński, Jan Samojednik oraz nieznani z imienia p. Dunbaniewicz oraz p. Lis.
  W 1959 roku tuż po restrukturyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych LZS stracił zakład sponsorujący i w tym też roku musiał się wycofać z rozgrywek i rozwiązać.

  Materiały pochodzą z opracowania Pawła Maksymca www.pawelmaksymiec.pl ©

 • Sport

  Piłka nożna w Horyńcu przed wojną

  pilkarzePrzedwojenny właściciel Horyńca, pan Karłowski, wpadł na niecodzienny pomysł, który miał na celu także zbliżenie do siebie mieszkańców Horyńca, różnych narodowości i wyznań, a także propagowanie sportu w społeczeństwie lokalnym. Zorganizował on rozgrywki piłki nożnej. Swoją drużynę wystawiła społeczność żydowska, nadając jej nazwę „Hasmoneja” (Hasmonea). Nazwa pochodziła od Lwowskiego klubu, uważanego przez społeczność Żydowską za największy klub w historii polskiego futbolu. Horynieccy Żydzi, dlatego tak postanowili nazwać swoją drużynę. Grały w tych rozgrywkach też drużyny: Polonii, Junaka, Ukrainy o raz Czarnych. Gdy grała drużyna żydowska, przyjeżdżało dużo Żydów z Niemirowa, Rawy Ruskiej, Jarosławia i Tomaszowa.

  Pan Karłowski pierwszy organizował w Horyńcu mecze piłkarskie. Dzięki temu do Horyńca przyjeżdżali piłkarze na obozy, na zdjęciu powyżej (lipiec 1939) piłkarze z Polonii Przemyśl (w środku sędzia) na horynieckim stadionie, który znajdował się niedaleko za łazienkami (na zachód).

  ze wspomnień Pana Franciszka Haliniaka