Pocztówki

 • Pocztówki

  Pocztówka cegiełka z klasztorem

  Przed II Wojną Światową w okolicy początku lat 30stych z inicjatywy Stanisława Gilowskiego wydano kilka rodzajów pocztówek cegiełek, z których dochód miał być przeznaczony na budowę „Domu Ludowego”. Zapewne miała to być jednostka, której celem było pielęgnowanie tradycji, zaszczepienie jej w młodym pokoleniu, a także promowanie kultury Polskiej i patriotyzmu. Wydawcą był Stanisław Gilowski, horyniecki patriota i oficer w stanie spoczynku. Parę lat wcześniej brał udział w postawieniu Pomnika Wolności na horynieckim cmentarzu, postawionego w 1928 roku na 10 rocznicę odzyskania niepodległości. Na rewersie pocztówki mamy ten cel opisany:

  Czysty dochód wydawca przeznacza na budowę w Horyńcu Domu Ludowego im. Marszałka J. Piłsudskiego, na który to cel Urząd Gminy w Horyńcu przyjmuje z wdzięcznością wszelkie składki i dary w materiałach budowlanych.

  Wyd. Stanisława Gilowskiego w Horyńcu. Przedruk wzbroniony.

  pocztowka klasztor franciszkanie

 • Pocztówki

  Kaplica św. Antoniego w puszczy

  Przedwojenna pocztówka przedstawia Kaplicę w Nowinach. Przed wojną miała jak widać ciekawą nazwę: Kaplica św. Antoniego w puszczy. Może warto wrócić do tej nazwy. Za czasów Karłowskich, to miejsce było tak jak dziś, miejscem do długich spacerów dla horynieckich kuracjuszy i letników. Na uwagę zasługuje też pisane małą literą „horynieckie” przy Nowinach. Zapewne spowodowane było to tym, że „horynieckie” uważano tutaj za określenie Nowin, jako czegoś w rodzaju przysiółka czy części Horyńca.