Aktualizacja Strategii Promocji i Rozwoju Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2021-2027 – zgłoś swoje uwagi

Najważniejszy dokument strategiczny dla naszej gminy, definiujący kierunki rozwoju na najbliższe lata zostanie w tym roku zaktualizowany. Zapraszamy serdecznie na konsultacje społeczne dotyczące Strategii Promocji i Rozwoju Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2021-2027. Dokument dostępny jest na naszym BIP-ie: https://bip.horyniec-zdroj.pl/…/konsultacje_spoleczne…
Swoje uwagi i propozycje prosimy zgłaszać w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy lub przesyłać podpisane skany na ug@horyniec-zdroj.pl
info: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój