Pamięci Wacława Celeja

17 lipca 2019 r. odszedł od nas Wacław Celej, mieszkaniec Horyńca-Zdroju (77 lat). Był członkiem Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Horyńcu-Zdroju oraz członkiem Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręgu Roztoczańskiego.

Kondolencje dla rodziny od zarządu i członków stowarzyszeń:

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Cię, ale nie na zawsze. Oddajemy Ci hołd, uczestniczyłeś we wszystkich uroczystościach patriotyczno religijnych na terenie naszej gminy, a także na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Cześć Twojej pamięci spoczywaj w pokoju.

Zarząd Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Horyńcu-Zdroju