80 rocznica nalotu na składy kolejowe w Werchracie podczas II Wojny Światowej

W niedzielę mieszkańcy wsi Werchrata oraz osoby zainteresowane, upamiętnili 80 rocznicę niemieckiego nalotu na skład kolejowy podczas którego zginęło 122 osoby: żołnierze, kolejarze i osoby cywilne. O 11:00 odprawiona została uroczysta msza święta w kościele w Werchracie a później przy pomniku odbyła się krótka uroczystość z przemówieniami, składaniem kwiatów oraz montażem słowno muzycznym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej z Horyńca-Zdroju. Więcej fotografii na fb Urzędu Gminy.

info: UG Horyniec-Zdrój, foto Krystian Kłysewicz