Akcja zbiórki krwi w Horyńcu – podsumowanie

Jak zwykle Horyniec-Zdrój nie zawiódł! 28 osób oddało krew i 12,6 l zasiliło bank krwi! Tym razem na prośbę przyjaciół i rodziny krew zbieraliśmy dla Pani Ani Tymickiej, która leczy się na oddziale hematologii, Zamojski Szpital Niepubliczny, ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość. Szczególnie potrzeba krwi grupy A Rh+ i dodatkowo do płytek AB Rh+. Kto może niech oddaje krew ze wskazaniem na Panią Anię w dowolny RCKiK!
Wszystkim, którzy stawili się na akcji serdecznie dziękujemy w imieniu potrzebujących i już dzisiaj zapraszamy na akcję 4 grudnia 2022 r., oczywiście w Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju.
SHDK Ratownik
Janusz Rawski