Kamienny Medalion Mieczysława Zaborniaka do zobaczenia podczas wystawy fotografii w Radrużu

W sobotę 25 września o godzinie 16:00 w pawilonie wystawowym Muzeum Kresów w Lubaczowie przy cerkwi św. Paraskiewy w Radrużu odbędzie się wystawa fotografii kamiennych krzyży bruśnieńskich. Autorem fotografii jest Tomasz Stelmaski. Oprócz wystawy fotografii pojawi się tam kilka niespodzianek.

Jedną z nich jest kamienny medalion wykonany przez Mieczysława Zaborniaka, przez wielu autorów określanego jako „ostatni kamieniarz bruśnieński”. Jest to jego ostatnie dzieło, które wykonał przed kontuzją ręki. Dzięki fotografiom Tomasza Stelmaskiego, będziemy mogli podziwiać całą gamę kamieniarki bruśnieńskiej, a przy okazji będzie można zobaczyć kamień bruśnieński na żywo, między innymi ten medalion. Pozwoli to lepiej zrozumieć fotografie i sztukę kamieniarską.

Wystawa jest elementem projektu “Fenomen sztuki kamieniarskiej ze Starego Brusna na Roztoczu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “EtnoPolska 2021”.