2 maja premiera książki „Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie”

Mamy już kalendarz prac nad publikacją „Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie”. Od 1 marca ruszy przedsprzedaż książki i warto w ten sposób ją zakupić (zarezerwować), gdyż nakład publikacji, jak w przypadku pierwszej książki cyklu „Od Zamościa po Lwów”, może się szybko wyczerpać. 2 maja na dziedzińcu Pałacu Łosiów w Narolu będzie miała miejsce premiera książki, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów – burmistrza Miasto i Gmina Narol i dyrektor GOK Narol.

Prezentujemy teksty, które składają się na publikację: „Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Szkice historyczne i literackie”, red. Zdzisław Pizun, Aneta Siemieńska, Ryszard Gawryś, Horyniec-Zdrój–Narol–Lubaczów–Tomaszów Lubelski 2021. W książce znajdziecie 30 teksów, przygotowanych przez 27 autorów z kraju i z zagranicy, a więc w drugiej części cyklu będzie o wiele więcej treści 🙂 📖📚
⏳💡📣Przypominamy, że tylko do końca lutego można znaleźć się (lub kogoś wskazać) na kartach 📖książki jako darczyńca😇.
Dajemy naszym Czytelnikom, pasjonatom historii i regionu, możliwość znalezienia się na kartach książki, co na pewno będzie miłą pamiątką🥰. Darczyńca może poprosić, aby, za jej zgodą, umieszczone zostały dane innej osoby.
Jeśli ktoś chciałby znaleźć się w książce lub podać kogoś innego (imię, nazwisko, miejscowość) powinien do⏳ końca lutego na wydanie przekazać💸 kwotę minimum 150 zł (w tej kwocie mieści się książka z wysyłką) na konto wydawcy: Stowarzyszenie „Tegit et protegit”, nr konta 17 9101 1039 2002 2502 2867 0001, tytułem: Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Ważne też jest ustalenie wszystkich formalności, stąd prosimy o kontakt za pomocą poczty📧: historiaregionu@onet.pl
Strona wydawnictwa: http://roztoczepasjonaci.pl
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
Przedmowa – Zdzisław Pizun
ARTYKUŁY NAUKOWE
1. Agnieszka Szykuła-Żygawska – Aleksander Ligajewski – zamojski budowniczy trzeciej ćwierci XVIII wieku
2. Zdzisław Pizun – Kniaziostwo lubyckie i próba oceny statusu prawnego kniaziów lubyckich
3. Ryszard Gawryś – Właściciele Siedlisk do połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rodu Fontanów
4. Grzegorz Ciećka – Drzeworyt płazowski dziedzictwem narodowym Polski
5. Małgorzata Cichoń – Z dziejów bazylianów na monastyrskim wzgórzu koło Werchraty
6. Grzegorz Chajko – Zniszczenia wojenne rzymskokatolickich kościołów i obiektów parafialnych w powiatach cieszanowskim, rawskim i sokalskim w latach 1914-1916 w sprawozdaniach miejscowych duszpasterzy
7. Olena Zamoyska – Historia pałacu w Krystynopolu losami jego mieszkańców pisana
8. Aneta Siemieńska – Pałac w Dołhobyczowie
HISTORIE RODZINNE I WSPOMNIENIA
9. Karolina Grodziska – Janina Reichert-Toth i Janusz Peter. Artystyczna przyjaźń, rodzinna zażyłość
10. Piotr Szymon Łoś – Narol i jego dziedzictwo w historii rodziny Łosiów
11. Alina Bosak – Miłość i wakacje w Narolu. Opowieść rodzinna z Narola, Lipska i Jędrzejówki
12. Karol Matuszewski – Z Nowego Brusna do Cieszyna, czyli drogi życiowe rodziny Alfreda Liptaya
13. Jadwiga Turczyńska – Z Podkarpacia, Pragi i Lwowa w okolice Grzędy Sokalskiej i na Roztocze, czyli kręte drogi genealoga
14. Dominika Bojarczuk – Życie i twórczość Kazimierza Zbigniewa Łońskiego
15. Jacek Białek – Bolesław Celiński – mleczarz, społecznik, patriota
16. Renata Krawczyk – Józef i Janusz Niedużakowie z Rudy Żurawieckiej
OPRACOWANIA LITERACKIE
17. Maria Szcześniak – Dołhobyczowskie miniaturki
18. Pati Maczyńska – Na legendarnym szlaku
SILVA RERUM
19. Barbara Waniurska – Zabytki architektury ziemi narolskiej
20. Grzegorz Dominik – Zabunkruj się na Roztoczu
21. Jacek Bazak – Bruśnieńskie krzyże i figury przydrożne w dziedzictwie kulturowym okolic Narola
22. Katarzyna Tetlak – Cudowne miejsce od wieków zwane Czernewo
23. Anna Tomczyk – Mały krzyż z Wielkiej Wojny
24. Małgorzata Stępniewska – Wycieczka w rejon Sokala
25. Zbigniew Śledź – Chłopak ze Lwowa
26. Jolanta Piotrowska, Pati Maczyńska – Tomaszowscy trynitarze i corpisanti w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
SYLWETKI
27. Anna Serkis-Wojtowicz – Marcin Piotrowski – animator kultury z Gorajca
28. Pati Maczyńska – Józef Lewkowicz – wirtuoz sztuki ludowej Roztocza i ziemi lubaczowskiej
29. Ryszard Gawryś – Bogusław Łyszczarz – leśniczy z Siedlisk