Tańce ludowe, narodowe i starego Lwowa w GOKu.

Ktoś chętny do nauki ?