Regulamin Forum horyniec.info

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Właściciela strony i serwera www.horyniec.info, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej Użytkownikiem, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestniczenia w forum strony (obejmującego komentarze do wszystkich artykułów i treści zamieszczonych na stronie) www.horyniec.info zwanego dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2. Dostęp do Forum mają wszystkie osoby korzystające z Internetu. Właściciel może uzależnić korzystanie z Forum od wcześniejszego dokonania rejestracji.

3. Użytkownik publikując swoje wpisy (komentarze) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika Forum wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania bądź modyfikacji treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia pkt. 4 i 5 Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Ocena treści i jej zgodności z z pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu należy do Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.

8. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika wpisu Właściciel może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Forum przy zamieszczaniu wpisu.

9. Użytkownik zamieszczając wpis na Forum nieodpłatnie upoważnia Właściciela do:
a ) zapisywania publikowanych wpisów (wypowiedzi) w pamięci komputera,
b ) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
c ) publikowania i rozpowszechniania zamieszczonych na Forum przez Użytkownika wpisów (wypowiedzi) w sieci Internet,
d ) włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
e ) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
f ) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych).

10. Użytkownik Forum umieszczając wpisy na Forum wyrażają zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Właściciela, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z ust. 8 powyżej.

11. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia Forum bez podawania przyczyny.

12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Regulamin forum.

Ochrona danych osobowych: Właściciel jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

W razie szczególnych przypadków pomówień, właściciel strony horyniec.info podejmuje bezpośrednio współpracę z poszkodowanym. Stąd komentarze powinni brać pod uwagę także swoje dobro i być rozważni w swoich działaniach.

źródło tekstu regulaminu

Join the Conversation

2 Comments

  1. W Wysowej Zdroju,w parku w dniach 4 i 5 lipca odbędzie się impreza Małopolska pachnąca ziołami,może by tak podobną w Horyńcu,Roztocze ….,bo i pomysł świetny,i warunki ku temu.

  2. Zwabieni szumem medialnym postanowiliśmy odpocząć nieco w Horyńcu. Sama droga z Jarosławia do Horyńca przypomina żeglugę po falach, (bo jest w fatalnym stanie). Ponieważ żar się lał z nieba postanowiliśmy ochłodzić się w basenie. Obsługa niw wpuściła nas, bo był komplet i kazała nam czekać aż ktoś wyjdzie. Nie złamało nas to gdyż pamiętaliśmy, że w Horyńcu jest piękny zalew, którego mogą pozazdrościć Cieszanów czy Radawa. Parę lat temu można było tam zażyć kąpieli czy skorzystać z sprzętu pływackiego. Zalew przekształcono w łowisko. Dookoła są znaki zakazujące kąpieli, na brzegach podchmieleni wędkarze. Pełno walących się puszek po piwie i butelek po alkoholach. Zamiast odgłosów natury tylko k**** i ch**. WODOM CZEŚĆ!
    W parku zauważyliśmy wodotryski. Podchodzimy a tam tabliczki ”ZAKAZ KĄPIELI”. Dysząc z wściekłości i upału chłodzę się jednak w ożywczej strudze. Ale wtedy zachodzi mi drogę jakiś typ i chce 50 groszy. Wystraszeni uciekamy. Może chce nas karać za kąpiel?
    Jedziemy do cerkwi w Radrużu. Dobra droga kończy się jakiś kilometr przed obiektem przechodząc w wybojowisko. Do samej cerkwi prowadzi droga polna.
    Jedziemy do kaplicy w Nowinach Horynieckich. Za przejazdem kolejowym z drogi pozostaje tłuczeń zmieszany z resztkami asfaltu. Końcowy odcinek trasy pokonujemy polną drogą w tłumach kurzu z naszego i innych aut, bo turystów sporo. DOŚĆ!!!
    WŁADZOM REGIONU RADZĘ, ABY ZANIM BĘDĄ LUDZIOM PRZY POMOCY MEDIÓW WCISKAĆ TZW. KIT ZADBAŁY TROCHĘ O INFRASTUKTURĘ.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.