Podziękowanie od Teresy Pamuły za głosy w wyborach