Janusz Rawski nowym sołtysem Horyńca

Po 8 latach ustępuje ze stanowiska Bogusław Stopa i nowym sołtysem został wybrany Janusz Rawski. Do Rady Sołeckiej wybrano: Tadeusza Mazurkiewicza, Krzysztofa Patę, Tadeusza Chomańskiego, Marlenę Golenię.