horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju :-)

Category: Wybory 2018 (page 2 of 3)

Marlena Golenia w sobotę w Bruśnie, Robert Serkis w niedzielę w Horyńcu

Kandydaci na urząd wójta horynieckiej gminy w najbliższy weekend przeprowadzą dwa kluczowe spotkania. W sobotę (13.10.2018) Marlena Golenia o 18:30 w świetlicy w Nowym Bruśnie zainicjuje swoją kampanię w terenie, gościem specjalnym będzie Marszałek Marek Kuchciński. Natomiast Robert Serkis w niedzielę (14.10.2018) o 16:00 w GOKu organizuje spotkanie wyborcze dla horyńczan. Cały harmonogram spotkań TUTAJ. Śmiało można powiedzieć, że po spotkaniach zaczną się emocje wyborcze.

Marek Wiśniewski – kandydat do Rady Powiatu z listy PSL

doc. dr Marek Wiśniewski – żona Anna agent ubezpieczeniowy, dwójka dzieci, pięcioro wnuków. Nauczyciel akademicki PWSTE Jarosław i PWSZ Zamość. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 6 ha, a na jego bazie gospodarstwo agroturystyczne Wiśniowa Górka. Autor lub współautor 20 pozycji książkowych i 27 artykułów o regionie. Obecnie radny powiatowy. Moje niektóre dokonania kadencji (kliknij ten link)

Moje plany na kolejną kadencję:

1 Promowanie w mediach regionalnych i krajowych gmin powiatu lubaczowskiego poprzez udział w programach radiowo telewizyjnych, konferencjach, badaniach regionalnych.

2 Opracowanie monografii gminy Horyniec-Zdrój i ukazanie jej potencjału społeczno-gospodarczego oraz możliwości inwestycyjnych w regionie.

3 Podjęcie działań na rzecz modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w regionie.

4 Działania na rzecz rozwoju turystyki i kultury.

5 Oznaczenie i upamiętnienie miejsca I klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi horynieckiej co umożliwiłoby wyznaczenie szlaku pielgrzymkowego.

6 Zabieganie o rozbudowę infrastruktury szlaków turystycznych, budowa przystanków na szlakach i ich oznakowanie.

7 Dalsze lobbowanie na rzecz budowy zbiorników retencyjnych niezbędnych w obliczu klęski suszy. Mogłyby powstać one w wielu miejscowościach gminy: Nowym Bruśnie, Werchracie, Wólce Horynieckie i Horyńcu-Zdroju. Wpłynęłoby to również na rozwój turystyki.

8 Dalsze prace w realizacji pomysłu utworzenia nowego kierunku studiów na PWSTE w Jarosławiu- Rolnictwo ze specjalnością zielarstwo i agrobiznes – gdyż może to mieć duży wpływ na dochodowość rolniczej działalności szczególnie w małych gospodarstwach.

źródło: materiały wyborcze kandydata

Krystian Kłysewicz – zróbmy Powiatowe Centrum Turystyki w dawnej szkole w Nowym Bruśnie

Krystian Kłysewicz jest już na bardzo zaawansowanym etapie swojej wyborczej kampanii, swój start ogłosił miesiąc temu. Teraz przedstawia przy pomocy filmików swoje kolejne pomysły programowe. Pierwszy i najbardziej śmiały to utworzenie Powiatowego Centrum Turystyki, które mogłoby znajdować się w budynku byłej szkoły w Nowym Bruśnie. W nim znajdywało by się mini muzeum rzemiosła regionalnego, miejsca noclegowe dla turystów, obok pole namiotowe i pole campervanowe, gastronomia dla turystów serwowana przez Koło Gospodyń Wiejskich, można tam też organizować festiwale i warsztaty.

„Pora, aby ten budynek odżył i dał miejsca pracy lokalnej społeczności, jak również zaoferował coś ciekawego na szlaku Green Velo, bo tego nam potrzeba, przyciągnąć turystów, bo turyści to pieniądze i rozwój naszego regionu.”

Krystian Kłysewicz – zagospodarowanie budynku w Nowym Bruśnie

Pora przedstawić Wam kilka z moich punktów programowych.Na pierwszy rzut mój pomysł na Powiatowe Centrum Turystyki które mogłoby znajdować się w budynku byłej szkoły w Nowym Bruśnie.A w nim:- mini muzeum rzemiosła regionalnego,- miejsca noclegowe dla turystów,- pole namiotowe i pole campervanowe,- gastronomia dla turystów serwowana przez Koło Gospodyń Wiejskich,- miejsce na festiwale i warsztaty,Pora aby ten budynek odrzył i dał miejsca pracy lokalnej społeczności, jak również zaoferował coś ciekawego na szlaku Green Velo, bo tego nam potrzeba, przyciągnąć turystów, bo turyści to pieniądze i rozwój naszego regionu.21 października pamiętajcie o Forum Samorządowo Gospodarczym i o mnie, Krystian Kłysewicz – kandydat do Rady Powiatu

Opublikowany przez Krystian Kłysewicz – kandydat do Rady Powiatu Środa, 10 października 2018

Drugi pomysł wyborczy, to utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu. Gdy spojrzymy na wiek obecnych radnych i tych co mają szanse się dostać znów, to niektórzy skończą kadencję blisko 70tki!

Młodzieżowa Rada Powiatu. Pora postawić na młodych. Średnia wieku kandydatów na Radnych do Powiatu to aż 51 lat! Młodzi to grupa ludzi, których polityka nie obchodzi i rzadko chodzą na wybory — pora to zmienić i dać im możliwość samostanowienia o sobie. Nie pozwólmy aby ich potencjał został zmarnowany.

Młodzieżowa Rada Powiatu – propozycja Krystiana Kłysewicz kandydata do Rady Powiatu Lubaczowskiego

Dzisiaj kolejny punkt programu, który chciałbym wprowadzić jako Radny Powiatowy.Pora postawić na młodych. Średnia wieku kandydatów na Radnych do Powiatu to aż 51 lat! Młodzi to grupa ludzi, których polityka nie obchodzi i rzadko chodzą na wybory — pora to zmienić i dam im możliwość samostanowienia o sobie. Nie pozwólmy aby ich potencjał został zmarnowany. Mam nadzieję, że popieracie mój pomysł i 21 października oddacie na mnie swój głos. Krystian Kłysewicz – kandydat do Rady Powiatu Forum Samorządowo Gospodarcze

Opublikowany przez Krystian Kłysewicz – kandydat do Rady Powiatu Czwartek, 11 października 2018

To dwa pierwsze filmiki opublikowane na fanpage kandydata: facebook.com/krystianklysewiczdoradypowiatu – zapowiada codziennie kolejne.

źródło: materiały wyborcze KWW Forum Samorządowo Gospodarcze

Robert Serkis i jego komitet rozpoczynają kampanię wyborczą

Wieczorem odbyła się premiera nowej strony internetowej Roberta Seriska i jego komitetu, z którego startują jego kandydaci do Rady Gminy, zobaczcie jak się prezentuje: www.robertserkis.pl – pierwsze spotkania z wyborcami już dziś we wsiach Prusie i Werchrata. Kampania zapowiada się ciekawie i bardzo intensywnie, bo de facto potrwa tylko 10 dni, dopiero teraz widać w Horyńcu zwiększoną ilość plakatów i banerów.

Na stronie tej znajdziemy program wyborczy kandydata i jego komitetu, gdzie planuje się takie inwestycje i rozwiązania jak:

 • Kolejne inwestycje drogowe na szczeblu gminnym, współfinansowanie remontów dróg powiatowych oraz inicjowanie i wsparcie w modernizacji dróg wojewódzkich.
 • Poprawę warunków do spędzania wolnego czasu poprzez wybudowanie deptaka spacerowego w Dzielnicy Zdrojowej, siłowni zewnętrznych i placów zabaw.
 • Lepszy start dla najmłodszych dzięki wyprawce dla malucha.
 • Troskę o zdrowie seniorów poprzez organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych oraz spotkań służących poszerzaniu wiedzy prozdrowotnej.
 • Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dzięki inwestycjom w rozwój placówek przedszkolnych.
 • Merytoryczne i rzeczowe wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych.
 • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację Gminnego Ośrodka Kultury i zwiększenie zakresu jego działalności.
 • Renowację kolejnych zabytków i obiektów historycznych przy współpracy ze specjalistami z tej dziedziny.
 • Rozszerzenie formuły Horyniec-Zdrój Art Festiwal w celu zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców i kuracjuszy.
 • Rozwój bazy sportowej w celu organizacji ciekawych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Troska o stan środowiska poprzez stwarzanie możliwości mieszkańcom z korzystania z OZE oraz realizacją programów związanych z ochroną środowiska i czystego powietrza.
 • Poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci gazowej, sieci sanitarnych i wodociągowych.
 • Rozwinięcie współpracy z organizacjami społecznymi i inicjowanie ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturowej, artystycznej, turystycznej i międzypokoleniowej.
 • Organizację szkoleń dla rolników i przedsiębiorców m.in. w zakresie możliwości uzyskiwania dofinansowań do prowadzonej działalności.

materiały ze strony: www.robertserkis.pl

Dorota Rachwalik – kandydatka do Rady Powiatu z listy PSL

Szanowni Mieszkańcy Gmin Horyniec-Zdrój, Cieszanów i Narol. Dziękuję Wszystkim, którzy 4 lata temu obdarzyli mnie zaufaniem. Mam nadzieję, że krótkie podsumowanie mojej aktywności (link) w minionej kadencji, pomoże w dokonaniu właściwego wyboru w dniu 21 października 2018r. Jeżeli dane mi będzie w kolejnej kadencji reprezentować te 3 gminy w radzie powiatu, zamierzam w dalszym ciągu: słuchać ludzi, służyć ludziom i konsekwentnie realizować kolejne punkty mojego programu. Moje minione działania i moje przyszłe plany to Wasz głos.

Moje plany na kolejną kadencję:

 • przebudowa drogi powiatowej Podemszczyzna – Płazów (od Nowego Brusna),
 • przebudowa drogi powiatowej Basznia Górna – Wólka Horyniecka,
 • lobbowanie na rzecz przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Horyniec-Werchrata,
 • modernizacja linii kolejowej 101,
 • działania na rzecz rozwoju bazy uzdrowiskowej w gminie,
 • działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy jakości życia mieszkańców,
 • rozwój infrastruktury turystycznej, jednolite oznakowanie miejsc pamięci i atrakcji turystycznych na terenie gminy/powiatu.

info: materiały wyborcze kandydatki

Piotr Wojtyszyn – kandydat do Rady Powiatu z listy PiS

Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale ekonomii, ukończyłem studia podyplomowe z administracji publicznej na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studium podyplomowe w zakresie funduszy unijnych. Od 11 lat pracuję w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju z czego 4 lata jako zastępca wójta i 4 lata jako sekretarz gminy. W swojej pracy zawodowej odpowiedzialny jestem za kierowanie pracami referatu gospodarczego oraz za pozyskiwanie funduszy unijnych. Do sukcesów zawodowych mogę zaliczyć pozyskanie środków na rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju. Od prawie dziesięciu lat działam również aktywnie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza, gdzie obecnie pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Startowałem w wyborach samorządowych w roku 2014 z listy Prawa i Sprawiedliwości do rady powiatu w Lubaczowie, gdzie uzyskałem drugi wynik na liście. Prywatnie jestem żonaty, mam dwójkę dzieci.

Program:

Kandyduje do Rady Powiatu Lubaczowskiego, aby móc realizować program wyborczy PiS, który przewiduje min.:

 • przebudowę drogi wojewódzkiej pomiędzy Lubaczowem a Werchratą,
 • szerokopasmowy internet w powiecie lubaczowskim,
 • tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia w szkołach średnich,
 • rozwój bazy turystycznej w powiecie lubaczowskim,
 • podejmowanie działań zmierzających do podniesienia standardu opieki medycznej w powiatowych placówkach leczniczych,
 • promocję Uzdrowiska Horyniec-Zdrój, kultury kresowej oraz kultur pogranicza
 • pozyskiwanie i w pełni wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, we współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami na działania inwestycyjne i promocje walorów turystycznych Roztocza,
 • harmonijna współpraca różnych szczebli samorządu w powiecie lubaczowskim.

Z wyrazami szacunku – Piotr Stanisław Wojtyszyn

źródło: materiały wyborcze kandydata

Trzecia siła w powiecie w wyborach do Rady Powiatu Lubaczowskiego

Do walki wyborczej o powiat nieoczekiwanie włączyła się nowa silna, a co najważniejsze bezpartyjna ekipa Forum Samorządowo Gospodarczego. Swoją pomysłowością i energią przebijają się do powiatu i stanowią realne zagrożenie dla dotychczasowych wydawało by się pewnych faworytów w wyścigu wyborczym o fotel starosty.
Forum Samorządowo Gospodarcze to znana z poprzednich wyborów formacja, która z naszego okręgu wprowadzała już swoich przedstawicieli do struktur samorządowych. Dotychczasowi radni zdecydowali jednak tym razem spróbować swoich sił z list partii politycznych, a ich miejsca na listach Forum zajęli młodzi, ambitni i bezpartyjni kandydaci, wspierani przez doświadczonych samorządowców takich jak Bolesław Dydyk.

Forum najaktywniej działa na terenie gmin Cieszanów i Horyniec Zdrój gdzie ich lokalni liderzy Marcin Piotrowski i Krystian Kłysewicz prowadząc aktywną kampanię, owładnęli media społecznościowe. Swoją kampanię prowadząc w nowoczesny sposób, publikując filmy, zdjęcia i memy. Stawiają wysoko poprzeczkę konkurencji, która słabo radzi sobie z nowymi technologiami. Ciekawe czy zda to egzamin w naszym powiecie? I czy Forum któremu tak prężnie idzie kampania zdoła utrzymać narzucone tempo, a jeśli tak to czym nas zaskoczy na finiszu kampanii wyborczej.
Spośród kandydatów startujących z naszego okręgu wyróżniają się swoją naturalnością, spontanicznością i energią. Nie dziwi to gdyż obaj panowie przez lata mieszkali i pracowali za granicą, zbierając tam doświadczenia. Swoją wiedzę i umiejętności chcą teraz wykorzystać w radzie powiatu. Mieszkający w Horyńcu Krystian Kłysewicz przed kilu laty zasłyną w całej Polsce realizując serię filmów poświęconych turystyce i przyrodniczym atrakcjom Podkarpacia. Mieszkający w niewielkim Gorajcu Marcin Piotrowski to jeden z najbardziej znanych w kraju specjalistów od marketingu małych miejsc, to on stał za spektakularnym sukcesem promocyjnym cieszanowskich Niezapominajek.
Forum Samorządowo Gospodarcze ma kandydatów we wszystkich trzech okręgach wyborczych naszego powiatu. Są to ludzie z różnym bagażem doświadczeń, rolnicy, nauczyciele, urzędnicy, sportowcy, właściciele firm i menadżerowie.
Marcin Piotrowski z Krystianem Kłysewiczem podkreślają, że „Powiat lubaczowski potrzebuje nowych pomysłów i ludzi z wiedzą, znających realia współczesnego świata, dobrych menadżerów, a wręcz wizjonerów. My to zapewniamy. Świat, żeby być lepszym, potrzebuje zmian, nowych impulsów. Nie dajmy Ziemi Lubaczowskiej stanąć w miejscu, dolejmy świeżej krwi i energii do krwioobiegu samorządu”.
Forum Samorządowo Gospodarcze liczy, że z każdego okręgu wprowadzi do rady powiatu lubaczowskiego kilku radnych co może zmienić całkowicie układ sił w naszym powiecie.

Do walki o powiat idą pod hasłami: poprawy współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a gminnymi. Polepszenia warunków życia mieszkańców powiatu, w dziedzinach: szkolnictwa, opieki zdrowotnej i transportu publicznego. Wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w szczególności branży turystycznej oraz ochrony i wspierania małych gospodarstw rolnych.
Wejście do rady powiatu kandydatów z listy Forum Samorządowo Gospodarczego może sporo zamieszać w dotychczasowym układzie sił, ich radni zdecydują kto w przyszłej kadencji będzie rządzić w starostwie powiatowym w Lubaczowie.

źródło: materiały KWW Forum Samorządowo Gospodarcze

Wyborcze szachy… a raczej warcaby kandydatów na wójta gminy Horyniec-Zdrój

Niedawno lokalny internet obiegły informacje o sprzeczkach internetowych kandydata na burmistrza Cieszanowa z urzędującym burmistrzem, w innych gminach też nie jest różowo. Mamy tam ostrą kampanię. Tymczasem w Horyńcu kampania rozpoczęła się kurtuazją. Robert Serkis przedstawił u siebie na facebooku kontrkandydatkę, a Marlena Golenia swojego kontrkandydata. Zapowiada się ciekawa kampania w Horyńcu! Oto wpisy kandydatów:

Jako, że dziś na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej poznałem już oficjalnie swoją kontrkandydatkę w wyborach na Wójta Gminy Horyniec-Zdrój chciałem serdecznie powitać Ją w mediach społecznościowych. Liczę na kulturalną i merytoryczną kampanię. Pokażmy, że w naszej gminie możemy się różnić, ale i zarazem szanować. Zobacz stronę fb Roberta Serkisa: www.facebook.com/serkisrobert

Od dziś oficjalnie widnieję na stronie Państwowej Komisji Wyborczej jako kandydat na urząd wójta gminy Horyniec-Zdrój. Tym razem w Horyńcu-Zdroju będzie tylko jedna tura wyborów, bowiem mamy tylko dwóch kandydatów. Moim przeciwnikiem będzie urzędujący wójt Robert Serkis. „Moje serce to ziemia horyniecka” to moje hasło wyborcze i także chciałabym, by ta kampania była budująca, wniosła nową jakość do Horyńca-Zdroju. Pokażemy, że w naszej gminie możemy się różnić i szanować, ale przede wszystkim walczyć o dobro społeczeństwa. Zobacz stronę fb Marleny Goleni www.facebook.com/Marlena-Golenia-Kandydat-na-Wójta-Gminy-Horyniec-Zdrój

Sąsiedzi rozpoczynają kampanię, w Horyńcu nadal cisza… przed burzą

W gminie Horyniec-Zdrój duża cisza wyborcza, nadal nie ma oficjalnie zgłoszonych kandydatów na wójta. Brakuje też czterech kandydatów na radnych gminnych, mamy tylko kandydatów z KWW Razem Zmienimy Horyniec, w związku z tym PKW zwróciło się do komitetów, by do dziś zgłosili kontrkandydatów, czy się uda? Zobaczymy jutro. Tymczasem kampanię cały czas prowadzi kandydat z Horyńca-Zdroju do rady powiatu lubaczowskiego Krystian Kłysewicz. Tym razem w sobotę 22 września brał udział w Konwencie Wyborczym KWW Gmina Cieszanów.

Podczas spotkania, szerszej publiczności przedstawiono 14 kandydatów na radnych miejskich Cieszanowa oraz kandydata na burmistrza, którym został Zdzisław Zadworny. Swoje 5 minut podczas konwentu mieli również przedstawiciele sojuszniczych komitetów startujący do różnych szczebli administracji samorządowej z  liderem listy PSL do Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzejem Nepelskim na czele oraz nowymi twarzami na scenie politycznej powiatu Krystianem Kłysewiczem i Marcinem Piotrowskim z Forum Samorządowo Gospodarczego.

info: KWW Gmina Cieszanów

Kandydaci do Sejmiku Wojewódzkiego związani z Horyńcem

Wszyscy czekają z utęsknieniem oficjalnych informacji na temat kandydatów na wójta Gminy Horyniec-Zdrój, niestety komitety zgłaszać ich mogą aż do 26 września i to raczej dopiero wtedy możemy oczekiwać informacji. W związku z tym przedstawiamy dwóch najmocniejszych kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Tak jak w poprzednich wyborach zetrą się ze sobą dwaj kandydaci, z listy PiS Teresa Pamuła i z listy PSL Andrzej Nepelski. Jeżeli chcemy mieć swój głos w województwie, to wybór wydaje się być prosty. Najświeższe sondaże przedwyborcze mówią, że w wyborach do Sejmików Wojewódzkich na Podkarpaciu wygra znów PiS i będzie rządził samodzielnie. Warto zastanowić się nad kandydaturą Teresy Pamuły, która pochodzi z Horyńca-Zdroju, warto mieć u władzy swoich ludzi.

fot: www.facebook.com/teresapamula

Older posts Newer posts

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑