horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju :-)

Author: Admin (page 3 of 186)

Piotr Wojtyszyn – kandydat do Rady Powiatu z listy PiS

Jestem absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale ekonomii, ukończyłem studia podyplomowe z administracji publicznej na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz studium podyplomowe w zakresie funduszy unijnych. Od 11 lat pracuję w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju z czego 4 lata jako zastępca wójta i 4 lata jako sekretarz gminy. W swojej pracy zawodowej odpowiedzialny jestem za kierowanie pracami referatu gospodarczego oraz za pozyskiwanie funduszy unijnych. Do sukcesów zawodowych mogę zaliczyć pozyskanie środków na rewitalizację Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju. Od prawie dziesięciu lat działam również aktywnie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza, gdzie obecnie pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Startowałem w wyborach samorządowych w roku 2014 z listy Prawa i Sprawiedliwości do rady powiatu w Lubaczowie, gdzie uzyskałem drugi wynik na liście. Prywatnie jestem żonaty, mam dwójkę dzieci.

Program:

Kandyduje do Rady Powiatu Lubaczowskiego, aby móc realizować program wyborczy PiS, który przewiduje min.:

  • przebudowę drogi wojewódzkiej pomiędzy Lubaczowem a Werchratą,
  • szerokopasmowy internet w powiecie lubaczowskim,
  • tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia w szkołach średnich,
  • rozwój bazy turystycznej w powiecie lubaczowskim,
  • podejmowanie działań zmierzających do podniesienia standardu opieki medycznej w powiatowych placówkach leczniczych,
  • promocję Uzdrowiska Horyniec-Zdrój, kultury kresowej oraz kultur pogranicza
  • pozyskiwanie i w pełni wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, we współpracy z sąsiednimi gminami i powiatami na działania inwestycyjne i promocje walorów turystycznych Roztocza,
  • harmonijna współpraca różnych szczebli samorządu w powiecie lubaczowskim.

Z wyrazami szacunku – Piotr Stanisław Wojtyszyn

źródło: materiały wyborcze kandydata

Kolejne Kresowe Jadło w sobotę, a w niedzielę Spacerkiem po zdrowie

Zapraszamy wszystkich kochających spacery oraz grzyby na Poprawiny II Rajdu Pieszego „Spacerkiem po zdrowie”. W niedzielę o godzinie 12:00 wyruszamy z Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju i udamy się do Nowin Horynieckich, gdzie rozegramy zawody w dyscyplinie zbieranie grzybów. Najpiękniejsze borowiki oraz największą ilość zebranych borowików nagrodzimy niespodziankami. Po zawodach, około godziny 15:00 powrót do Horyńca-Zdroju przy Remizie OSP w Horyńcu-Zdroju rozpalimy ognisko. Prosimy o zabranie koszyków i noży. Kontakt i zapisy: 690-13-13-17, shdk.ratownik@gmail.com

Swój program wyborczy przedstawia Marlena Golenia

Kandydatka na wójta Gminy Horyniec-Zdrój Marlena Golenia przedstawia swój program wyborczy. Jest bardzo rozbudowany, warto się zapoznać. Zapewne niedługo swój program wyborczy przedstawi obecny wójt.

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Horynieckiej!

W tegorocznych wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. jestem kandydatką na Wójta Gminy Horyniec-Zdrój.

Poniżej prezentuję swój program wyborczy, który jednocześnie jest planem moich zadań na najbliższe 5 lat.

PROGRAM WYBORCZY

INWESTYCJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

👍Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych Horyńca – Zdroju do radykalnego rozwoju bazy turystycznej i hotelowej. Stworzenie strategii budowy szlaków turystycznych – punkty informacyjne, infrastruktura (drewniane ławki, stoły, paleniska, wiaty chroniące przed deszczem, zaułki z ławkami)
👍Utworzenie Budżetu Obywatelskiego – procesu w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy na wybrany cel
👍Stworzenie możliwości rozwoju dla rolników poprzez uruchomienie „inkubatora przetwórstwa lokalnego” – udostępnienie lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom pomieszczeń wyposażonych w maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania ich do sprzedaży
👍Tworzenie terenów inwestycyjnych w Horyńcu-Zdroju
👍Utworzenie w Urzędzie Gminy komórki doradczej dla przedsiębiorców chcących założyć lub rozwijać działalność gospodarczą na terenie Naszej Gminy – bezpłatne doradztwo w zakresie programów pomocowych, przygotowanie wniosków o dotacje, pomoc prawna
👍Bardzo mocna promocja gminy na zewnątrz, która ma na celu zwiększenie ruchu turystycznego i wzmocnienie zaplecza inwestycyjnego
👍Reaktywacja rozlewni wody i doprowadzenie do jej rentowności
👍Przystosowanie budynku po starej szkole w Nowym Bruśnie w celu utworzenia „zielonej szkoły” dla dzieci ze szkół z całego kraju

OCHRONA ZDROWIA
👍Zabezpieczenie dyżurów lekarzy specjalistów w Horyńcu-Zdroju
👍Podjęcie rozmów z właścicielami ośrodków zdrowia w powiecie, mających na celu otwarcie w Horyńcu – Zdroju kompleksowej przychodni zdrowia

INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO
👍Połączenie części sanatoryjnej z centrum Horyńca (szybki przejazd)
👍Zlikwidowanie opłaty za wjazd na cmentarz i doposażenie kaplicy cmentarnej
👍Ogrodzenie Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju
👍Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej (Podemszczyzna)
👍Budowa chodnika wzdłuż drogi do Nowego Brusna
👍Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej (ul. Wojska Polskiego)
👍Modernizacja drogi wojewódzkiej od przejazdu kolejowego do Werchraty
👍Budowa drogi, łącznika ul. Godebskiego wzdłuż doliny na osiedlu Dąbrowskiego
👍Budowa placu zabaw na osiedlu Dąbrowskiego oraz w każdym sołectwie
👍Postęp w podłączaniu mediów do działek wydzielonych na działki budowlane pomiędzy stadionem, a osiedlem Dąbrowskiego (pola za hydrofornią gminną)
👍Modernizacja starej kotłowni węglowej zasilającej w CO wszystkie bloki na osiedlu Sobieskiego
👍Wymiana i modernizacja obecnego oświetlenia oraz dołożenie brakującego na osiedlach na terenie Horyńca-Zdroju
👍Przebudowa płyty boiska i bieżni wraz z modernizacją i zadaszeniem zniszczonych aktualnie trybun
👍Modernizacja budynku klubowego (remont, ogrzewanie, ciepła woda)
👍Nadbudowa nad budynkiem klubowym piętra i utworzenie w nim całorocznej siłowni
👍Utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla seniorów.
👍Budowa altany na parkingu obok budynku klubowego LKS na stadionie
👍Budowa sanitariatów dla kibiców i gości odwiedzających stadion
👍Budowa sieci wodociągowej Radruż – Kolonia
👍Oczyszczenie Gliniańca i przystosowanie go do spływu kajakowego, poszerzenie w parku koryta rzeki i utworzenie Wyspy Zakochanych
👍Zagospodarowanie części doliny wzdłuż ul. Godebskiego – stworzenie miejsca
do spotkań mieszkańców (altana lub miejsce na ognisko z ławkami i stołem)
👍Rozmowy w sprawie przejęcia budynku bloku mieszkalnego od BIOSG z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

SPOŁECZEŃSTWO
👍Utworzenie żłobka i przedszkola w Horyńcu-Zdroju
👍Likwidacja barier dla niepełnosprawnych
👍Urząd Gminy raz w tygodniu czynny do godziny 18.00
👍Aktywizacja grup społecznych

KULTURA, SPORT, EDUKACJA
👍Bezpłatne kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych
👍Horyniec – Zdrój – Światowa Stolica Warcabów
👍Horyniecki Festiwal Kabaretowy
👍Wspieranie i rozwijanie klubów sportowych
👍Premie i nagrody dla nauczycieli za osiągane wyniki
👍Utworzenie pracowni specjalistycznych w szkole podstawowej
👍Bezpłatna nauka pływania dla dzieci i dorosłych z terenów Gminy Horyniec-Zdrój
👍Utworzenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
👍Budowa miejsca pamięci Ofiar UPA
👍Utworzenie Muzeum Historycznego
👍Odnowa zabytków Ziemi Horynieckiej

Mam pełną świadomość, że zaproponowany przeze mnie program nie jest jeszcze doskonały, ale zapewniam Państwa, że będę go udoskonalać w trakcie kadencji.
W momencie podjęcia decyzji o starcie w wyborach na urząd Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, podjęłam jednocześnie decyzję o absolutnej uczciwości względem mieszkańców Ziemi Horynieckiej.
Dlatego opracowany przeze mnie program wyborczy, który jest zapowiedzią prawdziwej, pozytywnej rewolucji w Naszej Gminie, zawiera tylko te cele, które jestem w stanie zrealizować.
Jest to plan ambitny i dalekosiężny, plan rozwoju gminy na wiele lat, plan wymagający tytanicznej pracy zarówno mojej, jak i radnych wybranych przez Państwa na przyszłą kadencję. Wzrost zamożności mieszkańców gminy, ochrona zdrowia, rozwój turystyki w celu utworzenia nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości na terenie naszej gminy to dla mnie cele priorytetowe. To również plan wymagający współpracy wszystkich mieszkańców, ponieważ niezbędne przy jego realizacji będą dla mnie dwie rzeczy – Państwa wsparcie, i przede wszystkim, konstruktywna krytyka, która będzie drogowskazem dla moich działań.
Jak Państwo zapewne zauważyli, jednym z kluczowych zadań samorządu w powyższym programie jest promocja naszej gminy. Od tego, jak będziemy postrzegani na zewnątrz, zależy czy gmina będzie w stanie uzyskać budżetowe dotacje na różnego rodzaju projekty i inwestycje. Od tego zależy również zainteresowanie potencjalnych inwestorów danym terenem. Samorząd musi się promować, a jednym z bardzo ważnych celów przedstawionego przez mnie programu wyborczego jest zwiększenie ruchu turystycznego. Musimy mieć świadomość, że dzisiejsza rzeczywistość jest jednoznaczna – promocja jest jednym z najważniejszych zadań samorządów. Gdy jest skuteczna owocuje nowymi miejscami pracy, poprawą zamożności mieszkańców oraz wpływem większych pieniędzy do budżetu gminy.

Dziękuję obecnemu Wójtowi, Panu Robertowi Serkisowi oraz Radzie Gminy Horyniec-Zdrój, za dotychczas wykonaną pracę, którą doceniam. Jestem jednak pewna, że przyszedł czas na zmianę sposobu myślenia, że stać nas na zdecydowanie więcej. Czas wykorzystać potencjał uzdrowiskowy i przełożyć go na płynące z niego korzyści materialne.

Proszę o zaufanie, o mądrze oddany głos w nadchodzących wyborach.

źródło: materiały wyborcze kandydatki

Trzecia siła w powiecie w wyborach do Rady Powiatu Lubaczowskiego

Do walki wyborczej o powiat nieoczekiwanie włączyła się nowa silna, a co najważniejsze bezpartyjna ekipa Forum Samorządowo Gospodarczego. Swoją pomysłowością i energią przebijają się do powiatu i stanowią realne zagrożenie dla dotychczasowych wydawało by się pewnych faworytów w wyścigu wyborczym o fotel starosty.
Forum Samorządowo Gospodarcze to znana z poprzednich wyborów formacja, która z naszego okręgu wprowadzała już swoich przedstawicieli do struktur samorządowych. Dotychczasowi radni zdecydowali jednak tym razem spróbować swoich sił z list partii politycznych, a ich miejsca na listach Forum zajęli młodzi, ambitni i bezpartyjni kandydaci, wspierani przez doświadczonych samorządowców takich jak Bolesław Dydyk.

Forum najaktywniej działa na terenie gmin Cieszanów i Horyniec Zdrój gdzie ich lokalni liderzy Marcin Piotrowski i Krystian Kłysewicz prowadząc aktywną kampanię, owładnęli media społecznościowe. Swoją kampanię prowadząc w nowoczesny sposób, publikując filmy, zdjęcia i memy. Stawiają wysoko poprzeczkę konkurencji, która słabo radzi sobie z nowymi technologiami. Ciekawe czy zda to egzamin w naszym powiecie? I czy Forum któremu tak prężnie idzie kampania zdoła utrzymać narzucone tempo, a jeśli tak to czym nas zaskoczy na finiszu kampanii wyborczej.
Spośród kandydatów startujących z naszego okręgu wyróżniają się swoją naturalnością, spontanicznością i energią. Nie dziwi to gdyż obaj panowie przez lata mieszkali i pracowali za granicą, zbierając tam doświadczenia. Swoją wiedzę i umiejętności chcą teraz wykorzystać w radzie powiatu. Mieszkający w Horyńcu Krystian Kłysewicz przed kilu laty zasłyną w całej Polsce realizując serię filmów poświęconych turystyce i przyrodniczym atrakcjom Podkarpacia. Mieszkający w niewielkim Gorajcu Marcin Piotrowski to jeden z najbardziej znanych w kraju specjalistów od marketingu małych miejsc, to on stał za spektakularnym sukcesem promocyjnym cieszanowskich Niezapominajek.
Forum Samorządowo Gospodarcze ma kandydatów we wszystkich trzech okręgach wyborczych naszego powiatu. Są to ludzie z różnym bagażem doświadczeń, rolnicy, nauczyciele, urzędnicy, sportowcy, właściciele firm i menadżerowie.
Marcin Piotrowski z Krystianem Kłysewiczem podkreślają, że „Powiat lubaczowski potrzebuje nowych pomysłów i ludzi z wiedzą, znających realia współczesnego świata, dobrych menadżerów, a wręcz wizjonerów. My to zapewniamy. Świat, żeby być lepszym, potrzebuje zmian, nowych impulsów. Nie dajmy Ziemi Lubaczowskiej stanąć w miejscu, dolejmy świeżej krwi i energii do krwioobiegu samorządu”.
Forum Samorządowo Gospodarcze liczy, że z każdego okręgu wprowadzi do rady powiatu lubaczowskiego kilku radnych co może zmienić całkowicie układ sił w naszym powiecie.

Do walki o powiat idą pod hasłami: poprawy współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a gminnymi. Polepszenia warunków życia mieszkańców powiatu, w dziedzinach: szkolnictwa, opieki zdrowotnej i transportu publicznego. Wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w szczególności branży turystycznej oraz ochrony i wspierania małych gospodarstw rolnych.
Wejście do rady powiatu kandydatów z listy Forum Samorządowo Gospodarczego może sporo zamieszać w dotychczasowym układzie sił, ich radni zdecydują kto w przyszłej kadencji będzie rządzić w starostwie powiatowym w Lubaczowie.

źródło: materiały KWW Forum Samorządowo Gospodarcze

Kolejny etap renowacji dobiegł końca

Zakończył się kejny etap prac renowacyjnych na cmentarzu w Starym Bruśnie. Inicjator Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Lubaczowie.

Informacje dla komitetów wyborczych i kandydatów

Komitety, lub pojedynczy kandydaci mogą nadsyłać swoje materiały wyborcze, będą opublikowane na stronie. Najlepiej jak będą to plakaty ze zdjęciami, opisy kandydatów, elementy programowe tylko jako tekst, ulotki są do druku i mają mało miejsca, w internecie można sobie pozwolić na bardziej rozbudowane opisy. Istnieje możliwość wywiadu, ale zaznaczam, że pytania będą wtedy trudne i konkretne. Zachęcam do przesyłania materiałów ze spotkań wyborczych. Zachęcam do organizowania debat między kandydatami, nawet na radnych. Kontakt: horyniecinfo@gmail.com

Po konsultacjach przedstawione będą kolejne możliwości promocyjne.

Drużynowymi Młodzieżowymi Mistrzami Świata Rosja w kategorii dziewcząt i Holandia w kategorii chłopców

Zakończyły się już Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Warcabach w Horyńcu-Zdroju. W niedzielny wieczór odbyła się gala zakończenia Mistrzostw z dekoracją zwycięzców. Triumfowały Rosjanki i Holendrzy.

Drużynowymi Młodzieżowymi Mistrzami Świata w kategorii dziewcząt została reprezentacja Rosji w składzie: Ajupova Rufina, Bolshakova Aliona, Aprosimova Sandaara, drugie miejsce reprezentacja Białorusi w składzie: Yakubovich Yana, Lazovik Yana, Nikalayeva Viktoryia, trzecie miejsce dla Chin w składzie: Zhang You, Li Zhengyi, Jiang Zhou. Reprezentacja Polski I zajęła miejsce 8 a Polska II miejsce 10.

W kategorii chłopców Mistrzami Świata została reprezentacja Holandii w składzie: Slump Jitse, Weistra Machiel, Hageman Emre, drugie miejsce reprezentacja Rosji: Psurtsev Ivan, Ilin Daniil, Zaika Savva, trzecie miejsce dla Białorusi: Semyaniuk Michael, Trubnikau Ivan, Vydzerka Heorhi. Polska miała w tej kategorii trzy reprezentacje, które zajęły miejsca: 10, 11 i 13.

Sponsorzy i darczyńcy Mistrzostw: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja Lotto, Fundacja Orlen Dar Serca.

Nowa książka o Horyńcu

Właśnie wyszła nowa książka poświęcona Horyńcowi, inicjator powstania tej 90 stronicowej publikacji to Marek Wiśniewski, nasz regionalista. Kupić ją można na przykład w GOKu w punkcie informacji turystycznej. Jak mówi Pan Wiśniewski, to taka pocztówka horynieckiej ziemi, to co najciekawsze, ma ona zaciekawić naszą historią i atrakcjami: turystów, kuracjuszy, ale także mieszkańców, bo to mieszkańcy są ambasadorami swojej ziemi, dlatego też warto ją nabyć.

Spis treści: Continue reading

Zgłoś się do horynieckiej kroniki twórców i ludzi z pasją!

Łącząc swoje zamiłowanie do klasyki fotografii oraz do Ziemi Horynieckiej, Anna Serkis postanowiła upamiętnić mieszkańców Pogranicza, do którego należy Horyniec-Zdrój. Pierwszy etapem jej pracy jest sfotografowanie Twórców z pasją i stworzenie internetowej Kroniki Pogranicza. Zobacz jak dołączyć do projektu lub zgłosić Twórcę.

W wyobraźni jednej z mieszkanek Horyńca zaistniał pewien dość ambitny pomysł. Anna Serkis, bo o niej mowa z wykształcenia jest grafikiem komputerowym, lecz od lat zajmuje się również fotografią portretową, produktową, dokumentalną i krajobrazową. Obecnie działa Ona z ramienia nowo powstałego Stowarzyszenia Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej „TEGIT ET PROTEGIT” utworzonego w 2018 roku w Horyńcu-Zdroju. Którego celem jest m.in. promowanie obszaru Ziemi Lubaczowskiej, działalność edukacyjna, kulturalna i stworzenie środowiska dla rozwoju artystów, rzemieślników i pasjonatów.
W imieniu Stowarzyszenia i swoim Annie Serkis bardzo zależy na tym aby zaprezentować mieszkańców gminy Horyniec-Zdrój, należącej do obszaru Pogranicza, którzy w nadzwyczajny sposób wzbogacają naszą społeczność swoimi umiejętnościami, zaangażowaniem, pasją i niejednokrotnie tworzą wspaniałej jakości produkty wyróżniające nasz region lub tworzące naszą markę.
Pomysł na Kronikę fotograficzną Pogranicza – „Twórcy z pasją”
Inspiracją takiej formy dokumentu fotograficznego jaką jest Kronika Pogranicza jest „Zapis socjologiczny” słynnej fotografki polskiej Zofii Rydet. Był to ogromny zbiór czarnobiałych portretów. Fotografie powstały w latach 70-tych i pokazywały głównie ludzi w ich domach, przy pracy, podczas uroczystości lokalnych na progach domów, a także krajobrazy i dekoracje z owych lat. Autorka rozpoczęła prace nad nim w wieku 67 lat. W ramach tego cyklu fotografii powstało kilkanaście tysięcy negatywów, w olbrzymiej części niewywołanych już gdyż nie starczyło życia na pracę.

Cel tego projektu
„Mój cykl fotografii, podobnie jak zdjęcia Zofii Rydet, mogą mieć znaczenie historyczne, edukacyjne i kulturalne. Mogą one także wpłynąć na zwiększenie zainteresowania naszym regionem i produktami wytwarzanymi przez sfotografowane osoby. Fotografie Twórców z pasją mogą dodać również siły do działania, być inspiracją dla ludzi szukających swojej drogi, sposobu na życie (odbiorca może zobaczyć, że warto i jest sens zainwestować w swoją pasję), tchnąć nadzieję w tych, którzy zastanawiają się czy zainwestować w swój rozwój. Można powiedzieć, iż szkoda, że taka Kronika nie została rozpoczęta wcześniej lecz lepiej późno niż wcale. Bardzo zachęcam i zapraszam do współtworzenia Kroniki Twórców z pasją – Anna Serkis”

Poniżej kilka fotografii autorstwa Anny Serkis z wcześniej wykonanego cyklu zdjęć o tytule „Piękno”. Autorka chciała wyróżnić inspirujące kobiety, których Piękno współtworzą one i ich pasja.

Rysunek Jeden z Twórców z pasją – Bogumił Wojtowicz z firmy FOXNET spawa światłowody aby dostarczyć nowym użytkownikom najszybszy w Horyńcu Internet.

Jak współtworzyć projekt Twórcy z pasją?
Życie na wsi to nie taka prosta sprawa w obecnych czasach. Mimo wszystko wielu jej mieszkańców stara się w wolnej chwili z pasją oddawać umiłowanemu zajęciu lub połączyć pracę z pasja i na tym zarabiać.
Nie każde zajęcie twórcze okazuje się być pasją. Każda praca może stać się pasją jeśli się ją kocha i nie potrafi się bez niej żyć i przynosi wartościowy efekt.
Jeżeli jesteś Twórcą z pasją lub znasz taką osobę i chcesz aby Twoja praca oraz jej rezultaty zostały zaprezentowane szerszemu gronu dołącz do projektu.
Jaka działalność może wyróżniać Twórcę z pasją? Z pewnością: malarstwo, fotografia, rzeźba, różne artystyczne prace manualne takie jak zdobienie świątecznych kartek, malowanie bombek czy pisanek, wyszywanie, haftowanie, szycie, tworzenie mebli, szczególne kompozycje kwiatowe, wyrób miodu, wytwarzanie leczniczych soków czy gotowanie wykwintnych dań nie tylko dla rodziny, a także praca z ludźmi, edukacja, rehabilitacja, leczenie czy inne pasjonujące zajęcia, w które Twórcy z pasja wkładają serce a realizacja tych zadań przynosi im wielką radość, po prostu to co robią napędza ich do pracy i życia
Pasjonat nie musi prowadzić działalności. Chodzi tylko o pokazanie twórcy, sposobu realizacji pasji i efektów pracy.

Co otrzyma każdy Twórca w ramach projektu?

W ramach projektu „Twórcy z pasją” wykonany zostanie m.in. portret, zdjęcia produktów, efektów pracy oraz dokumentacja realizacji swojej pasji (pracy). Wszystko jest nie odpłatne.
Fotografie będą prezentowane za darmo w specjalnie stworzonej do tego projektu galerii internetowej i jeżeli to się uda również na wystawie. Każdemu Twórcy stworzona zostanie internetowa wizytówka. O każdym pasjonacie napisanych zostanie kilka słów. Do Internetowej wizytówki Twórcy będzie można dodać numeru telefonu i inne dane kontaktowe co pozwoli na promocję prac danego twórcy i przyciągnie potencjalnych klientów. Każdy sfotografowany Twórca otrzyma również kilka wydrukowanych zdjęć i na życzenie fotografie w formie elektronicznej.

Jak dołączyć do projektu?
Na myśl nasuwa się sporo nazwisk pasjonatów w Gminie Horyniec-Zdrój, jednak aby nikogo nie pominąć, a niektórzy kryją swoją pasję lub czasami jej nie doceniają wystarczająco, rozpoczynamy akcję poleć nam Twórcę z pasją.
* Drogi Twórco jeżeli chcesz wypromować siebie lub swoje produkty możesz polecić również siebie.
Aby zgłosić siebie lub kogoś do zbioru pasjonatów prosimy o nadsyłanie e-maili na adres: Anna.serkis @ g m a i l. com.
W godzinach 9:30 – 20:00 możliwy jest także kontakt telefoniczny z fotografem: Tel. 792 666 836
W mailu prosimy zawrzeć informacje o wybranym twórcy: imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania i informacja o twórczym zajęciu wykonywanym przez zgłoszona osobę.

Oddaj krew – …i głosuj!

Zbliża się dzień wyborów do władz samorządowych, a my przy tej okazji organizujemy zbiórkę krwi! Zapraszamy do GOK w Horyńcu-Zdroju 21 października 2018 w godzinach od 9:00 do 12:00 Jest to dzień wyborów do władz samorządowych, więc zachęcamy do głosowania. To nasz obywatelski obowiązek, bez znaczenia, która opcja polityczna jest nam bliższa. Przy okazji możemy pomóc potrzebującym oddając krew. Organizator: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Ratownik” w Horyńcu-Zdroju, RCKiK w Lublinie, Oddział w Tomaszowie-Lubelskim, GOK w Horyńcu-Zdroju, Gmina Horyniec Zdrój, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nadleśnictwo Lubaczów, Lasy Państwowe, Powiat Lubaczowski.

Janusz Rawski

Older posts Newer posts

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑