XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Kolejny raz Horyniec – Zdrój uczestniczyć będzie w XI Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. 1 lutego o 10:00 zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczczenia śmierci Żydów, którzy zginęli w trakcie ucieczek z transportów kolejowych do obozu Zagłady w Bełżcu – uroczystości odbędą się przy linii nr 101.
Następnie o 10:45 Dariusz Sałek wystąpi w Gminnym Ośrodku Kultury ze swoją prezentacją pt. „Historia Żydów z terenu gminy Horyniec Zdrój i powiatu lubaczowskiego”.
Zawita do nas gość specjalny – Simon Lavee Łukawiecki, autor książki pt. „Oddział Niezwyciężonych. Drużyna żydowskich partyzantów Armii Krajowej pod dowództwem Edmunda Łukawieckiego w latach 1941-1944”, w której opisuje wojenne losy swego ojca, Edmunda, polskiego partyzanta. Podczas spotkania będzie można zakupić książki w cenie 20 zł.

Simon przez przypadek dowiedział się, że jego ojciec jako polski partyzant, walczył w oddziałach Związku Walki Zbrojnej, a później w AK, zaś prapradziadek, Hersz Łukawiecki razem ze swoimi dwoma braćmi służył w Legionach Piłsudskiego. W 2009 roku zrodził się pomysł napisania książki o ojcu, o rodzinie i o lubaczowskich Żydach. Wtedy to po raz pierwszy Simon przyjechał do Lubaczowa i dowiedział się o tragicznych losach swoich bliskich. W trakcie II wojny światowej Edmund Łukawiecki uznał, że jedyną szansą na ocalenie jest zaciągnięcie się do partyzantki. Tak też zrobił. Opiekę nad jego rodziną i innymi lubaczowskimi Żydami sprawował w tym czasie Józef Kulpa, który ze starszymi Łukawieckimi wcześniej służył w Legionach. Dziadkowie Simona nie przeżyli wojny. Edmund w 1946 roku musiał wraz z żoną uciekać z Polski do Izraela.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Horyniec Zdrój
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

źródło: Gmina Horyniec – Zdrój

Horyniecka młodzież walczy z kompleksami – projekt #nieIDEALNI

Trójka młodych ludzi, globalny problem i lokalna inicjatywa – tyle wystarczyło by uruchomić projekt #Nieidealni. Pomysłodawcami projektu jest dwóch mieszkańców Horyńca-Zdroju Mateusz Skibicki, (który jest jednocześnie liderem projektu) i Bartosz Szpond oraz mieszkający w Baszni Dolnej Jakub Weber.

Czym jest projekt? Jakie są jego cele? Czemu będzie służył? Mateusz Skibicki wyjaśnia – “Projekt ma na celu kształtowanie pozytywnej samooceny wśród młodzieży, walkę z kompleksami oraz zachęcenie ich do odkrycia siebie – życia z pasją. Na 1 marca planujemy organizację eventu w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju, który połączy warsztaty, prowadzone przez psychologów oraz pedagogów oraz spotkanie z inspirującymi gośćmi, ciekawymi wykładami, a przede wszystkim pozytywną atmosferą! Naszymi beneficjentami są głównie uczniowie szkoły podstawowej, jednakże o ile warsztaty są skierowane wyłącznie do nich, to meeting na sali jest ogólnodostępny, choć skierowany szczególnie do młodzieży. Maksymalna zakładana liczba uczestników wynosi 300. Pojawią się trener rozwoju osobistego, sportowcy, artyści, tancerze! Ludzie, którzy swoją pasją zapracowali na miano idoli. Tą pasję i wiarę we własne możliwości chcemy przekazać młodym ludziom. Dodatkowo planowane jest zorganizowanie warsztatów informatycznych w celu zwiększenia pozytywnej samooceny poprzez nowe technologie. Prowadzony on będzie przez programistkę z Krakowa. Oprócz tego wraz z naszymi partnerami chcemy zorganizować turniej piłkarski, jak i zajęcia taneczne. Jest to krok w kierunku umożliwienia im pokazania się oraz urzeczywistnienia swoich pragnień tu i teraz – jako pierwszy krok w kierunku spełnienia swoich marzeń.

Dlaczego taki projekt? Według badań Polska jest przodującym państwem w rankingu ogólnoświatowym pod względem problemu kompleksów. To duży problem, ponieważ Polacy pomimo swojej wyjątkowości i wielu wspaniałych cech mają duży problem z niedowartościowaniem, zaczynając od najmłodszych, a kończąc na najstarszych. Projekt prowadzony jest na największej w Polsce platformie, a zarazem olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Nasze działania wchodzą w realizację programu Dove Self-Esteem Project (warsztaty ku kształtowaniu pozytywnej samooceny) – programu, który wszedł niedawno aktywnie do naszego kraju. Z racji tego, że event jest organizowany w SP w Horyńcu, szkoła jest naszym głównym partnerem, a zarazem współorganizatorem, ale projekt i działania pozostają w pełni niezależne.” Podsumowując Mateusz zapowiada, że po zakończeniu projektu społecznego będą mogli dostać międzynarodowe certyfikaty, respektowane przez wszystkich pracodawców na świecie. Dodatkowo mają możliwość wyruszenia w ogólnopolską trasę, promującą Zwolnionych z Teorii oraz zostać mentorami – to znaczy opiekunami grup projektowych, doradzając i wspierając innych w podobnych projektach. Wszystko to stwarza większą szansę, by zaangażować młodych do działania.

Działania młodych horyńczan zostały już wsparte przez wójta gminy Horyniec-Zdrój, Szkołę Podstawową w Horyńcu-Zdroju czy lokalne Stowarzyszenie Przystanek Horyniec. Wciąż poszukiwani są sponsorzy oraz osoby mogące w jakiś sposób wesprzeć realizację projektu. Z organizatorami można kontaktować poprzez maila: nieidealni@interia.eu  lub telefonicznie: 796657028

Projekt uzyskał patronat między innymi: TVP3 Rzeszów, Gazety Codziennej Nowiny i portalu nowny24, elubaczow.com, horyniec.info

Niezwykła oferta zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

12 stycznia w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju odbyło się pierwsze szkolenie z wprowadzenia do robotyki dla nauczycieli. Już od września w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły będą mogli brać udział w zajęciach z zakresu budowania i programowania robotów. A to tylko wierzchołek góry lodowej!

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju została beneficjentem projektu „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju”. Udział w projekcie to interesujące zajęcia oraz innowacyjne metody przekazywania i zdobywania wiedzy.  Dzięki temu, szkoła otrzyma:
– szereg doposażeń pracowni biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej;
– pełne pakiety klocków do nauki robotyki i programowania, 
– roboty do nauki programowania, 
– drukarkę 3D, 
– dywan interaktywny,
– tablice interaktywne z projektorami; 
– specjalistyczne pomoce do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej 
i pedagogicznej 
– narzędzie do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy. 
Większość sprzętu już jest dostarczona do szkoły i służy uczniom, kolejne będą włączane w system edukacji w miarę przechodzenia przez nauczycieli odpowiednich szkoleń.
 
Uczniowie (278 osób) objęci będą innowacyjnymi formami zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności lub korygujących braki.  Przykładowe zajęcia pozalekcyjne  i formy wsparcia dla uczniów przewidziane w ramach projektu to m.in.
– E-learning z wykorzystaniem platformy „Moodle”; 
– Warsztaty „Uczę się efektywnie”; 
– Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego z wykorzystaniem TIK;
– Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej; 
– Warsztaty fotograficzne; 
– Zajęcia z programowania i budowy robotów; 
– Kółka przedmiotowe oparte na eksperymentach, obserwacjach i  zajęciach terenowych;
– Indywidualna terapia Biofeedback; 
– Trening  Umiejętności Społecznych;
– Zajęcia prowadzone metodą Daltona; 
– Indywidualna terapia logopedyczna. 
 
Nauczyciele (w liczbie 46 osób) zostaną objęci szeregiem specjalistycznych szkoleń. Najważniejsze z nich to:
– kurs zastosowania Planu Daltońskiego w nauczania;
– E-learning – nowe możliwości kształcenia z wykorzystaniem platformy MOODLE;
– kurs wprowadzenia do robotyki; 
– certyfikowane warsztaty trenera efektywnej nauki; 
– kurs grafiki komputerowej; 
– montaż filmowy; 
– nowe podejście w edukacji przyrodniczej oparte na narzędziach TIK i IBSE;
– eksperymenty , obserwacje i zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; 
– jak pracować z dziećmi SEN.
 
Projekt jest realizowany od 02.07.2018 roku i potrwa do 30.06.2020 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Jest to projekt konkursowy nakierowany na: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; zwiększenia wykorzystania TIK w procesie nauczania i kształcenia umiejętności informatycznych; wspomagania w procesie indywidualizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowita wartość 567 051 złotych, przy niefinansowym wkładzie własnym gminy (wynajem sal lekcyjnych). 
 
[ngg src=”galleries” ids=”4″ display=”basic_thumbnail”]

Teatr „Bez Nazwy” na 40 Biesiadzie Teatralnej

Styczeń to okres, w którym gorącym tematem zaczyna być Biesiada Teatralna w Horyńcu – Zdroju. Tegoroczna będzie jubileuszowa, bo już czterdziesta. Na deskach Gminnego Ośrodka Kultury wystąpi w tym roku 16 zespołów z całego kraju. Pochwalić należy się sukcesem Teatru „Bez nazwy” działającego przy GOK-u w Horyńcu, który zakwalifikował się do konkursu. Jest się czym szczycić, gdyż od wielu lat gospodarze nie występowali na swojej własnej imprezie. Według informacji na dzień dzisiejszy spektakl pt. „Słynny najazd niedźwiedzi na Horyniec będzie otwierał tą jubileuszową imprezę. Nasi aktorzy i prowadząca grupę pani Beata Ługowska osobiście zapraszają na swój występ:


 

Nordic Walking dla każdego

W niedzielę o 15 w Parku Zdrojowym odbyło się pierwsze spotkanie sympatyków Nordic Walking. Doświadczona instruktorka przeprowadziła szkolenie z zakresu prawidłowego chodzenia z kijkami, oraz opowiedziała o zaletach tego rodzaju aktywności fizycznej. Organizatorzy liczą na poszerzenie swojego grona i zapraszają wszystkich chętnych na wspólne spacerowanie z kijkami w każdą środę i sobotę o godzinie 17 do Parku Zdrojowego pod Amfiteatr. 

Z zalet chodzenia z kijkami należy wymienić:

  • prawidłowe chodzenie z kijkami uaktywnia 90% naszych mięśni podczas gdy pływanie „tylko” 65% a bieganie 60%,
  • chodzenie z kijkami pozwala spalać 400 kcal na godzinę – przydatne po świętach!
  • wskazane jest dla osób z problemami stawów, kijki odciążają w 30% aparat ruchowy,
  • usprawnia pracę mózgu, obniża hormon stresu, zapobiega cukrzycy, obniża wartości tłuszczowe krwi oraz poziom cholesterolu LDL, a także wzmacnia kości zmniejszając ryzyko wystąpienia osteoporozy.

Prawidłowe uprawianie Nordic Walking wcale nie jest takie proste, tylko w grupie wraz z doświadczonym instruktorem możemy nauczyć korzystać ze wszystkich zalet tego typu aktywności.

 

Mamy rekord WOŚP w Horyńcu!

Możemy być dumni z osiągniętego wyniku zbiórki na WOŚP w Horyńcu – Zdroju. Nasz ostatni rekord 9508,80 zł został mocno pobity. W tym roku zebraliśmy 15028,99 zł. Szersza relacja foto z finału w GOK-u na fb horyniec.info. Gratulujemy wszystkim którzy przyczynili się do tak oszałamiającego wyniku!

 

Finał WOŚP w Horyńcu – Zdroju

Od 27 lat w styczniu odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku zagramy również w Horyńcu – Zdroju. Dzisiaj w GOK-u w  odbyło się zebranie wolontariuszy lokalnego sztabu. W najbliższą niedzielę 13 stycznia już od rana spotkamy ich na ulicach w naszej gminie. Do akcji włączyły się również lokalne stowarzyszenia i przedsiębiorcy. „SHDK Ratownik” już od 9 rano zaprasza do GOK-u na akcję „Oddaj krew… i pomagaj” podczas której będzie można oddać krew dla potrzebujących osób. O 15:30 koncert finałowy a w programie:

  • fragmenty „Opowieści Wigilijnej” przedstawione przez grupę teatralną „Bez Nazwy”
  • pokazy taneczne
  • prezentacje wokalne
  • pyszne ciasta przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Horyniec – Zdrój
  • grochówka przygotowana przez SHDK „Ratownik”

Całość będzie przeplatana licytacjami. Jak co roku Horyniec otrzymał wiele gadżetów z WOŚP, a wśród najciekawszych jedyny w swoim rodzaju kubek z autografem Jurka Owsiaka. Będą również breloki, kalendarz, mini zestawy do pierwszej pomocy, książka, mini puszki WOŚP, maskotki czy wielki misiak. Będzie również koszulka WOŚP oraz koszulka autografem Piotra Nowakowskiego – wieloletniego zawodnika Asseco Resovia Rzeszów.

Dla spragnionych słynnych horynieckich pierogów będzie można wylicytować dwa kupony na misę pierogów (50 sztuk każda) od Koła Gospodyń Wiejskich z Horyńca – Zdroju. A wszystkie lokalne koła gospodyń będą prowadzić sprzedaż swoich wypieków.

Licytacje wsparli również lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy – będzie można wylicytować bon na dwie duże pizze w Kawiarnia Pizzeria Dorota Wołczak, kolejne dwie pizze będzie można wylicytować w Barze Smakosz, dwa vouchery po 100 zł na zakupy w Kwiaciarni Kredens, Justyna Faszczowa Muciek oferuje dwie usługi kosmetyczne, a Krystian Kłysewicz oddał kupon na sesję zdjęciową w plenerze. Do akcji włączyło się również „Dzikowisko – agroturystyka i konie na Roztoczu Wschodnim” z Nowin Horynieckich którzy licytują weekendowy pobyt dla czterech osób w Dzikowisku na aukcji WOŚP na Allegro: https://aukcje.wosp.org.pl

Pod młotek pójdzie również jedyna w swoim rodzaju pamiątkowa pocztówka wydana przez Stowarzyszenie Przystanek Horyniec na 100 lecie odzyskania niepodległości – wyjątkowa bo jest ich tylko 100 sztuk, wszystkie są ponumerowane, a licytowana ma numer „1”.

Wciąż można wspomóc horyniecką orkiestrę i oddać jakieś ciekawe przedmioty na licytację, wystarczy dostarczyć je do GOK w Horyńcu – Zdroju.

Pomaganie jest dziecinne proste, spotkajmy się w niedzielę i zagrajmy wspólnie dla WOŚP!