W zakładce RADNI www.horyniec.info/radni informacje uświadamiające jak ważny wybór nas czeka 21 listopada. Nie tylko wójt i rada gminy ma wpływ na życie mieszkańców, ale bardzo duży wpływ ma rada powiatu, która decyduje między innymi o budowie dróg powiatowych, czy większych inwestycjach o znaczeniu na skalę powiatu, które dotychczas nas omijały, między innymi dlatego, że nie mieliśmy przez ostatnią kadencję radnego powiatowego, który by zadbał i naciskał na działania w naszej gminie. Mamy aż 15 kandydatów do rady, miejsc jest sześć, ale walczą o nie też gminy Narol i Cieszanów, które mają więcej mieszkańców niż gmina Horyniec. Ostatnie wybory w 2006 roku, dzięki podobnej sytuacji, dzięki rozdrobnionym głosom, a także oddanym na mieszkańców Narola i Cieszanowa! sprawiły, że Narol i Cieszanów odebrały radnego Horyńcowi. Czy Horyńczanie znów pozwolą sobie odebrać radnego? Zobaczymy 21 listopada, jeżeli nie będzie mobilizacji, znowu zostaniemy z niczym. W zakładce RADNI czeka analiza, zapoznajmy się dokładnie!