Muzeum Kresów w Lubaczowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa wybitnego artysty, prof. Adama Styki. Wystawa ma charakter retrospektywny. W Galerii Oficyna zobaczyć będzie można kilkadziesiąt wielkoformatowych płócien, które powstały w różnych okresach twórczości malarza, począwszy od lat 80. XX w., aż do najnowszych prac z pocz. XXI w.

unnamed

Adam Styka – artysta, malarz, grafik, pedagog. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Od 2010 r. prowadzi pracownie malarstwa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na kierunku Grafika. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowni prof. Mariana Jaeschke. Dyplom z wyróżnieniem w 1965 roku, a w 1991 roku otrzymał tytuł profesora tytularnego. Pełnił funkcję kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Grafiki, a w latach 1999-2002 prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestnik 200 wystaw zbiorowych. Autor 35 wystaw indywidualnych. Laureat licznych nagród i wyróżnień.
Droga poszukiwań i przemian artystycznych Styki była bardzo długa. Wiodła od rozwiązań przestrzennych z serii metalowych reliefów „Symulatorów”, po abstrakcyjne, pełne syntezy malarstwo zapisane znamiennym dla artysty językiem – osobistym, ale jednocześnie zrozumiałym w odbiorze.
Pierwsze obrazy artysty z lat 80. wypełniają ślady przecinających się pociągnięć pędzla, nadając płótnom niezwykłą świetlistość i głębię. Jednocześnie pojawiają się prace z geometrycznym podziałem na prostokąty, kwadraty lub z kołem wpisanym w malarską kompozycję. W latach 90. coraz częściej miejsce owych znaków zajmują rytmiczne, równoległe pociągnięcia pędzla, które w ostatnim dziesięcioleciu nabrały nowej jakości i siły. Artysta konsekwentnie dąży do syntezy i redukcji. Pociągnięcia pędzla przemienia w regularne formy cegiełek, tworząc logiczną kompozycyjnie całość. Swoje prace opatruje malarz zagadkowo brzmiącymi tytułami  „Wolny i przekreślony”, „Podjęcie decyzji”, „Dziwne wnętrze” albo po prostu oznacza je numerami „Obraz XXII – 05”, „Obraz XXIII – 06”, „XXV – 08”.itp. Obrazy Styki są nie tylko bardzo dekoracyjne, ale skłaniają też do zadumy i refleksyjnej kontemplacji.

Serdecznie zapraszamy!
Wernisaż wystawy: 16 lutego,„Galeria Oficyna”, godz. 11:00

Muzeum Kresów w Lubaczowie