Powstała oczyszczalnia ścieków w Bruśnie

oczyszczalnia

Horyniecki Urząd Gminy informuje o zakończonej inwestycji:

Zakończył się pierwszy etap budowy Sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Bruśnie i Polance Horynieckiej. I etap obejmował budowę oczyszczalni ścieków i przydomowej oczyszczalni. Całkowity koszt pierwszego etapu wyniósł ponad 1,2 mln złotych. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poziom dofinansowania sięga 75% kosztów kwalifikowanych. W przyszłym roku wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami. Przewidywany termin zakończenia całości inwestycji to jesień 2014 r. Realizacja inwestycji pozwoli na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w dwóch sołectwach.