uzdrhorrr

Samorząd woj. podkarpackiego wkrótce przejmie od Ministerstwa Skarbu Państwa uzdrowisko w Horyńcu Zdroju. Wszystkie procedury formalne związane z komunalizacją spółki uzdrowiskowej zostały zakończone – poinformowała Agnieszka Woś z urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Samorząd województwa podkarpackiego na początku czerwca br. złożył wniosek do resortu skarbu o komunalizację Uzdrowiska Horyniec.

Jak powiedziała Woś, urząd wysłał już do MSP pismo, w którym prosi o wyznaczenie daty podpisania umowy.

Jednym z warunków przejęcia uzdrowiska jest przedstawienie przez samorząd województwa pięcioletniego planu rozwoju spółki. W przygotowanym planie podkarpacki samorząd zakłada, że wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w uzdrowisku wyniesie ponad 50 mln zł. Pieniądze mają pochodzić m.in. z budżetu UE oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wśród planowanych inwestycji są m.in. wymiana kotłowni na bardziej ekologiczną, termomodernizacja budynków uzdrowiska, adaptacja pomieszczeń na rozlewnię wód. Uzdrowisko chce też uruchomić własną linię kosmetyków.

Woś zaznaczyła, że po podpisaniu umowy nabycia uzdrowiska plan inwestycyjny zostanie zweryfikowany. – W ciągu 10 miesięcy po przejęciu spółki musimy przedstawić szczegółowy plan inwestycyjny. Może okazać się, że niektóre inwestycje zostaną z planu usunięte, a wpisane zostaną inne. Zmienić się może także łączna wartość inwestycji – dodała dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w podkarpackim urzędzie marszałkowskim.

źródło: wiadomosci.onet.pl