radr

Dzięki mobilizacji w głosowaniu, w naszym powiecie, udało się z 19 miejsca wskoczyć na 10. Zabrakło trzech miejsc, by znaleźć się na liście, tego prestiżowego na całym świecie magazynu. (tuta link do zestawienia: www.7cudow.national-geographic.pl) Niemniej jednak, popularność świątyni z Radruża pokazuje, że warto inwestować, nie tylko w reklamę. To właśnie Radruż ściąga i będzie ściągał coraz więcej turystów do nas – władzo – droga do tej atrakcji turystycznej… strach mówić…