Sobiesciana, to pamiątki związane z Janem III Sobieskim. Obecnie powstaje wiele inicjatyw, mających na celu wykorzystanie Sobieskiego do tworzenia szlaków, albo programów, które mają propagować turystykę historyczną. Często są to nieatrakcyjne miejsca, wydarzenia, czy też inicjatywy dla turystów. Odpowiedzmy sobie sami na pytanie: czy istnieje jakiś turysta, który z Warszawy przyjedzie do Horyńca, szukając śladów Sobieskiego, jeżeli zasadniczo nic tutaj nie jest opisane i promowane? Czy wybierze może setki innych miejsc w całym kraju, gdzie jest to opisane i promowane? W Horyńcu nieśmiało wspomina się o tym, że posiadał te ziemie Sobieski i tutaj się kurował. Historycy natomiast kontratakują, mówiąc, że nie ma na to żadnych dowodów. Mimo wszystko mamy ciekawe pamiątki związane z Sobieskim, na przykład na Nowinach, tylko szkoda, że wszyscy mówią na ową pamiątkę: Kapliczka Jana Nepomucena, od drewnianej figurki. W Bruśnie natomiast jest kapliczka dla Sobieskiego, a obecnie nagle pojawia się określenie: Tatarska.

sobieskcianaTeraz w powiecie lubaczowskim pojawiła się atrakcja niezwykłej rangi w Gorajcu. Stanowi ją nie tylko druga najstarsza cerkiew drewniana w kraju (najstarsza tego typu cerkiew jest w Radrużu), ale też specjalna pamiątka związana z Sobieskim i tą cerkwią.

Cerkiew w Gorajcu, w latach 90-tych została podniesiona niemalże z ruiny, w 2011 do świątyni wrócił niezwykły ikonostas. Dzięki temu stała się ona jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Roztocza. W ostatnich dniach zrobione zostały kolejne kroki, które uczyniły świątynię jeszcze ciekawszą do odwiedzania.

Część z ikon pochodzących ze świątyni znajduje się jeszcze w Krakowie, w zbiorach Fundacji św. Włodzimierza. Najciekawsza z nich to obraz Pokrowy – Matki Boskiej Opiekunki, u której stóp przedstawiono Jana III Sobieskiego z żoną Marysieńką. Zwracając uwagę na jej oryginalność, członkowie Stowarzyszenia „Folkowisko” postanowili, by nie tylko goście Fundacji w Krakowie, alesobiesciana2 także zwiedzający cerkiew w Gorajcu mogli zobaczyć jak ta ikona wygląda. Od dnia 25 sierpnia w świątyni zawisła wielkoformatowa fotokopia tego dzieła sztuki.

Najbardziej interesującym aspektem tej ikony jest umieszczona na niej postać polskiego króla. Na Roztoczu Wschodnim szuka się odniesień do tej, jakże popularnej postaci. Wiele miejscowości chce odnaleźć nawiązania do historii pobytu Sobieskiego na tych terenach. Jednak tylko w Gorajcu znajduje się wizerunek króla, do tego stworzony w epoce, być może przez człowieka, który widział tą legendarną osobistość na własne oczy.

Drugi, równie istotny krok, dzięki któremu cerkiew w Gorajcu będzie dostępniejsza dla turystów, jest powstanie i rozwój strony www.cerkiew.gorajec.info. Są na niej umieszczane najważniejsze informacje dotyczące historii świątyni i możliwości jej zwiedzania.

Czy nie warto faktycznie robić atrakcji, jak w Gorajcu, a nie tylko na papierze, jak w przypadku cmentarza w Nowinach, gdzie zrobiono nowe oznakowanie do cmentarza, a sam cmentarz woła o pomstę do nieba swoim stanem?

źródło info o ikonie: folkowisko.gorajec.info

sobiesciana1