Rozpoczął się kolejny etap zmian własnościowych Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju. Zarząd Województwa Podkarpackiego, który w czerwcu br. złożył wniosek do Ministra Skarbu Państwa o tzw. komunalizację, rozpoczął analizę prawno-ekonomiczną działalności uzdrowiskowej spółki.

Początkowo uzdrowisko w Horyńcu miało być sprywatyzowane, ale trwający od kilku lat proces prywatyzacji został zamknięty bez rozstrzygnięcia. Starania o komunalizację uzdrowiska podjął Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Takie rozwiązanie popiera załoga uzdrowiska, która sprzeciwiała się ministerialnym planom oddania obiektu w obce ręce, według której prywatyzacja była zagrożeniem dla przyszłości kurortu.

Pracownicy stali na stanowisku, że nowy właściciel skoncentruje się na eksploatacji naturalnych złóż borowiny i siarki, a celem funkcjonowania spółki będzie działalność komercyjna nastawiona na zysk, a nie usługi sanatoryjne i lecznicze. Wątpliwości załogi wydawał się potwierdzać brak gwarancji inwestycyjnych oraz socjalnych wobec przyszłego inwestora.

W czerwcu br. wraz z złożeniem wniosku o przejęcie akcji Horyńca przez Samorząd Województwa Podkarpackiego cała procedura rozpoczęła się od nowa. Teraz, po przeprowadzeniu analizy finansowo-prawnej działalności uzdrowiska, samorząd musi szczegółowo zaplanować jego rozwój na najbliższe pięć lat. To istotny warunek, od którego będą zależeć dalsze losy kurortu w Horyńcu. Plan musi jeszcze uzyskać akceptację Ministerstwa Skarbu Państwa, dopiero wówczas zostanie otwarta droga do podpisania umowy o nieodpłatnym przekazaniu samorządowi akcji uzdrowiska.

– Wszystkie formalności z naszej strony zostały dopełnione. Liczymy, że ministerstwo skarbu przychyli się do naszego wniosku. Wolę przekazania uzdrowiska podtrzymała pani minister Urszula Pasławska. Przejęcie uzdrowiska przez samorząd zagwarantuje utrzymanie jego dotychczasowego charakteru działalności – podkreśla Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Jeżeli resort skarbu zgodzi się na komunalizację Uzdrowiska Horyniec, będzie to już drugie uzdrowisko po Rymanowie-Zdroju przejęte w tym roku przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. źródło