Jan III Sobieski, to wybitnie ważna postać dla tego regionu. Urodził się on i wychował niedaleko Horyńca, tylko niestety teraz te ziemie są po Ukraińskiej stronie. Już w niedzielę, 7 lipca czekają nas niezwykłe inscenizacje w Radrużu, poświęcone sukcesom militarnym Sobieskiego i nie tylko. od 14:00 inscenizacje, a o 19:00 kabaret Koń Polski (więcej info na stronie gminy: ughoryniec.iap.pl). Tymczasem od dziś, na stronie: www.na.horyniec.info – tak jak w przypadku jubileuszu LKSu Zdrój Horyniec, codziennie ciekawostka związana z Sobieskim i Horyńcem.