29 maja dowiedzieliśmy w sprawie Horynieckiego Uzdrowiska że: Uchwała została przyjęta i obecnie pozostaje czekać, na załatwienie spraw urzędowych i następnie decyzję Ministra Skarbu.

Teraz mamy już informację, że 5 czerwca sprawy urzędowe zostały załatwione:

marszałek Władysław OrtylMarszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego wystąpił do Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Skarbu Państwa, z wnioskiem o nieodpłatne zbycie Województwu Podkarpackiemu udziałów spółki „Uzdrowisko Horyniec” sp. z o.o. Wniosek ten Marszałek Województwa Podkarpackiego złożył na ręce Urszuli Pasławskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pozostaje teraz czekać na decyzję Ministra Skarbu. Podczas składania wniosku, Pani Podsekretarz Urszula Pasławska podtrzymała wolę przekazania Uzdrowiska w ręce województwa. źródło: umwp.podkarpackie.pl