zaproszenie_w_zgodzie_z_natur- (Kopiowanie)

W trakcie Europejskiej Nocy Muzeów 2013, w niedzielę 19 maja br. Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowało cykl wydarzeń prezentujących bogactwo życia pasterskiego w Europie.
Tematyka ta związana jest z realizowanym we współpracy z instytucjami kultury z sześciu krajów UE projektem „Canepal. Kultura i Natura. Hodowla owiec i życie pasterskie w Europie”. Projekt współfinansowany przez UE poprzez Agencję Wykonawczą do Spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego dotyczy wielu aspektów hodowli owiec i życia pasterskiego jako jednego z najważniejszych elementów zarówno gospodarki jak i dziedzictwa kulturowego Europy.
W ramach projektu realizowanych jest szereg działań, w tym: badania naukowe, publikacje, wystawy, warsztaty oraz spotkania edukacyjne.

Więcej szczegółów na stronie muzeum: www.muzeumkresow.eu