uzdrowisko horyniecNiedługo minie już trzeci miesiąc od głośnych protestów załogi Uzdrowiska Horyniec, w związku z prywatyzacją tej placówki. Ogłoszone negocjacje równoległe, czyli dopuszczenie drugiego inwestora, mogą się jeszcze bardziej przeciągnąć, gdyż właśnie został zdymisjonowany minister skarbu Mikołaj Budzianowski i na jego miejsce premier powołał Włodzimierza Karpińskiego. Już niemal dwuletnie utrzymywanie Uzdrowiska z stanie procesu prywatyzacyjnego powoduje, że spółka nie może podejmować większych działań inwestycyjnych. Wiele innych czynników wpływa też negatywnie na działanie tego strategicznego, nie tylko dla Horyńca, ale i ziemi lubaczowskiej, zakładu.

Ponieważ władze powiatowe, jak i wojewódzkie na bieżąco interesują się i monitorują sprawę Uzdrowiska, możemy zakładać, że istnieje duża możliwość na komunalizację, czyli przejścia Uzdrowiska pod zarząd Urzędu Marszałkowskiego. Wskazuje na to skomunalizowane tydzień temu dwóch uzdrowisk: Lądek-Długopole i Szczawno-Jedlina na rzecz Województwa Dolnośląskiego. Ponieważ zbliża się czas decyzji odnośnie Horynieckiego Uzdrowiska, poseł Piotr Tomański z PO, który od początku wspomaga swoimi zabiegami załogę, wystosował zapytanie poselskie do Marszałka Sejmu oraz Ministra Skarbu. Gdy przeczytamy tekst tego zapytania, zobaczymy jak uporczywie Urząd Marszałkowski walczył i nadal walczy o Horynieckie Uzdrowisko. Sprawa Uzdrowiska pokazuje też, że politycy i urzędnicy podkarpaccy, wbrew obiegowej opinii, interesują się na bieżąco ważnymi dla lokalnej społeczności sprawami. Pokazując też mechanizm, który niewielu chce wykorzystać. Chęć rozmowy ze wszystkimi, wspólny szerszy interes, oraz wspólne działania są obce wójtom i burmistrzom naszego powiatu, stąd mimo chcącego sprzyjać ziemi lubaczowskiej Marszałkowi Mirosławowi Karapycie, oraz posłów, takich jak Piotr Tomański, dostajemy niewiele.

Przejęcie Uzdrowiska przez Marszałka Podkarpackiego może ten stan zmienić. Spore możliwości inwestycyjne, duży wpływ na lokalne władze, może wreszcie wymusić współpracę władz i uatrakcyjnienie terenu pod względem turystycznym i zapoczątkowanie szeregu pozytywnych zmian w innych gałęziach gospodarki.

Poniżej tekst, dla tych, którzy chcą się zapoznać z Zapytaniem Poselskim Posła Piotra Tomańskiego:

ZAPYTANIE POSELSKIE

W sprawie: zamknięcia procesu prywatyzacji „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. i umożliwienia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wystąpienia z wnioskiem w sprawie komunalizacji Spółki.

Szanowny Panie Ministrze,

trwający od 12 lipca 2012 r., przedłużający się proces prywatyzacji Spółki „Uzdrowisko Horyniec „ Sp. z o.o.  – najpierw zakończone niepowodzeniem, planowane do finalizacji do końca stycznia 2013 r., negocjacje z inwestorem, któremu przyznano wyłączność, następnie podtrzymanie negocjacji równoległych z dwoma kolejnymi potencjalnymi inwestorami – uniemożliwia Samorządowi Województwa Podkarpackiego wystąpienie z wnioskiem w sprawie komunalizacji Spółki.

Od czerwca ubiegłego roku, kiedy Ministerstwo Skarbu poinformowało samorząd województwa podkarpackiego o realizowanych przekształceniach spółek uzdrowiskowych pozostających w nadzorze Ministra Skarbu oraz o istniejącej możliwości komunalizacji spółki „Uzdrowisko Horyniec”, Marszałek Województwa podejmował wiele działań i wielokrotnie informował Ministerstwo Skarbu o woli przejęcia Spółki, tj.:

– pismo z dn. 29 czerwca 2012 znak NW-I.032.1.2012.BK o celowości nabycia przez Województwo Podkarpackie udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w trybie art. 50 ustawy o samorządzie województwa

– pismo z dnia 2 sierpnia 2012 r. o podtrzymaniu zainteresowania nieodpłatnym nabyciem od Skarbu Państwa udziałów w spółce „Horyniec Zdrój” Sp. z o.o.

– podjęcie uchwały Nr 156/3749/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, która była warunkiem odbioru Memorandum Informacyjnego o spółce „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. i uzyskania niezbędnej wiedzy o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki

– podjęcie 27 sierpnia 2012 r. uchwały Nr XXIV/442/12 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa udziałów w spółce „Horyniec Zdrój”

– dnia 19 września 2012 r. udział w spotkaniu z Ministrem Skarbu na temat przesłanek ustawowych warunkujących pozytywne rozpatrzenie ewentualnych wniosków samorządu województwa o nieodpłatne nabycie własności udziałów w spółce

– udział Pani Agnieszki Woś, Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego dnia 25 października 2012 r. w naradzie w Ministerstwie Skarbu w sprawie komunalizacji spółek uzdrowiskowych

– pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. o podtrzymaniu zainteresowania nieodpłatnym nabyciem i prośba o udzielenie informacji o możliwości wystąpienia z wnioskiem w sprawie komunalizacji spółki

– podjęcie 5 marca 2013 r. uchwały Nr 215/5072/13 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce

– pismo z dnia 5 marca 2013 r. przedstawiające Ministrowi Skarbu ww.  stanowisko Zarządu Województwa i ponowna prośba o udzielenie informacji o możliwości wystąpienia z wnioskiem w sprawie komunalizacji Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o odpowiedź:

– jak w świetle powyższego rozumieć negatywną odpowiedź Ministra Lenkiewicza zawartą w piśmie z dnia 28 grudnia 2012 r. na moje pytanie „Czy samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął starania w sprawie nieodpłatnego przejęcia udziałów Spółki „Horyniec Zdrój”?

– czy nie obawia się Pan, że prywatyzacja Spółki może niekorzystnie wpłynąć na jej dalsze funkcjonowanie i rozwój? Problem ten wielokrotnie sygnalizowali zarówno pracownicy, jak i kuracjusze uzdrowiska podkreślając, że uzdrowisko, jako dobro narodowe dzięki złożom borowiny i wodom siarczkowym jest bezcenne w leczeniu chorób układu ruchowego, a prywatny inwestor, nastawiony jedynie na zyski, może nie wykorzystać tego  – wyjątkowego na skalę europejską –  potencjału.

– jaki jest termin zakończenia trwających obecnie negocjacji prywatyzacyjnych?

– czy w przypadku zakończenia niepowodzeniem aktualnie prowadzonych negocjacji przewiduje się zamknięcie procesu prywatyzacji  Uzdrowiska Horyniec?

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                        Poseł Piotr Tomański