horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju

„Historia żyje w nas”

Ponieważ niewiele się dzieje obecnie w Horyńcu, Uzdrowiska na razie ministerstwo nie rusza, zasyfionych brudem chodników w Horyńcu też nikt nie rusza, a jedyna nowość to unoszący się w centrum zapach kebaba, poznajmy inicjatywę „Cieszanowskiego Forum Gospodarczego”. Może jakichś gimnazjalistów zainteresuje:

Stowarzyszenie „Cieszanowskie Forum Gospodarcze” realizuje projekt pn. „Historia żyje w nas” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013.
Celem głównym operacji jest utworzenie pięciu grup tematycznych w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, poprzez przeprowadzenie warsztatów dla 30-to osobowej grupy młodzieżowej w wieku 13-16 lat w okresie 1 kwietnia do 31 października 2013r., w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej Roztocza Środkowego.
W ramach realizowanego projektu w dniach od 1.04.2013 do 25.05.2013r zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu, której celem będzie, wyłonienie osób stanowiących grupę odbiorców operacji. Rekrutacji podlegać będą dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu 3 gminy, obszaru LGD „Serce roztocza”, w wieku od 13 do 16 lat
Beneficjenci operacji będą mogli w okresie od 01.06.2010 do 31.10.2010 skorzystać z bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach historycznych składających się z paneli szkoleniowych, w tym:
– edukacji historycznej,
– taniec dawny,
– łucznictwo tradycyjne,
– kuchnia dawna,
– jazda konna,
– nauka walki wręcz
Zdobyte umiejętności uczestnicy operacji zaprezentują podczas wydarzenia podsumowującego operację.
Uwaga! Uczestnicy projektu będą podzieleni na grupy szkoleniowe, z których każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z przynajmniej dwóch warsztatów. Warsztaty odbędą się w czasie trzydniowego obozu szkoleniowego w Polance Horynieckiej, organizowanego w miesiącu sierpniu br.
Swoje kandydatury należy zgłaszać poprzez e-maila na adres cieszanowskieforum@op.pl lub telefonicznie 16 63 11 118 lub kom. 606751687 i 513630677, w terminie nie przekraczającym 25 maja 2013r. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga bezwzględnie pisemnej zgody rodziców(druk oświadczenia w załączeniu). Pisemna zgoda będzie przyjmowana wraz z deklaracją uczestnictwa w operacji, po zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie, decydować będzie kolejność zgłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do projektu będą poinformowane o tym fakcie telefonicznie oraz poinstruowane o dalszych działaniach.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

źródło: www.ughoryniec.iap.pl

3 Comments

  1. no właśnie dlaczego zasyfionych brudem chodników w Horyńcu nikt nie rusza

  2. no właśnie dlaczego brudnych chodników w Horyńcu nikt nie rusza

  3. Takiego brudu w żadnej wsi nie widziałem, a my to przecież uzdrowisko.

Comments are closed.

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑