zaproszenie powstanie

„Do niepodległości raz jeszcze” 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Muzeum Kresów w Lubaczowie zaprasza na otwarcie wystawy czasowej „Do niepodległości raz jeszcze”. 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędzie się 3 marca 2013 r. (niedziela) o godz. 11.00 w budynku głównym Muzeum przy ul. Sobieskiego 4

U schyłku XVIII w. Rzeczpospolita Obojga Narodów w wyniku rozbiorów utraciła niepodległość. Polacy nie godząc się ze obcymi rządami podejmowali kilkakrotnie próby odzyskania suwerenności państwowej. Po Insurekcji Kościuszkowskiej z 1794 r. i Powstaniu Listopadowym z lat 1830-1831, Powstanie Styczniowe było trzecim wielkim zrywem narodowościowym.

W latach 60. XIX w. teren obecnego powiatu lubaczowskiego znajdował się w zaborze austriackim, w kraju koronnym Cesarstwa Austrii, którego nazwa brzmiała „Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru”. W czasie powstania styczniowego administracyjnie podzielony był na dwa powiaty: lubaczowski oraz cieszanowski. Oba te powiaty graniczyły bezpośrednio z Imperium Rosyjskim – gubernią lubelską. Warunki naturalne, a przede wszystkim lesisty teren stworzył odpowiednią bazę organizacyjną i wypadową dla oddziałów powstańczych. Na obszarze dwóch ówczesnych powiatów działały prężnie służby narodowe: wojskowe i cywilne, dzięki którym możliwe było formowanie, zaopatrywanie i przerzucanie oddziałów powstańczych do walki z Rosjanami.

Wystawa ma na celu przybliżenie wiedzy na temat powstania styczniowego oraz roli jaką odegrało pogranicze zaborów w walce o niepodległość. Na wystawie poruszone zostały takie zagadnienia jak: zwycięskie bitwy pod Kobylanką w dniach 1 i 6 maja 1863 r., oddziały powstańcze formowane na terenie powiatów lubaczowskiego i cieszanowskiego – zaplecze powstańcze, szpitale powstańcze oraz pamięć o powstaniu w społeczeństwie lubaczowskim. Na ekspozycji zobaczyć będzie można m.in. XIX wieczną broń białą i palną, biżuterię żałobną, heliograwiury Artura Grottgera z końca XIX w. z cyklów „Polonia”, „Lithuania” oraz „Wojna”.
Wystawę zorganizowano ze zbiorów: Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Sakralnego Kolegiaty Zamojskiej w Zamościu, Archiwum Parafii Cieszanowskiej oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Po otwarciu wystawy dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu wygłosi wykład pt.: „Zwycięskie bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1963 r. w relacjach uczestników i świadków”.

Wystawa czynna będzie do 10 maja 2013 r.