W związku z Jubileuszem Stulecia Szkoły Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zdjęć i innych przedmiotów związanych z czasem nauki w naszej szkole . Pamiątki te zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy pod tytułem „Historia naszego Liceum”. Prosimy o dostarczenie materiałów do siedziby szkoły (parter, pokój administracji). Wszystkie pamiątki zostaną zwrócone właścicielom.

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Lubaczowie