Ministerstwo Skarbu Państwa informuje o wydłużeniu do dnia 28 września 2012 r. terminu na poinformowanie o wyniku rozpatrzenia złożonych odpowiedzi na opublikowane w dniu 12 lipca 2012 r. zaproszenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nabycia 14.144 udziałów stanowiących 89,26% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu Zdroju.

www.msp.gov.pl