Cieszanów jest w naszym powiecie miejscem niezwykłym. Odbywają się tutaj dwie imprezy znane na cały kraj, z roku na rok coraz bardziej rozpoznawalne. Nieopodal Cieszanowa w Gorajcu panuje element folku, a w samym Cieszanowie Rock z górnej półki. Już 24 sierpnia w piątek pierwszy dzień festiwalu Cieszanów Rock Festiwal, więcej info na stronie festiwalu: www.cieszanowrockfestiwal.pl