Jak informuje nas nasza gmina na swej stronie:

Rozpoczęły się prace w dzielnicy uzdrowiskowej związane z budową ciągu spacerowego, z którego w większości korzystać będą kuracjusze odwiedzający Horyniec-Zdrój. Ścieżka powstanie dzięki współpracy z Nadleśnictwem Lubaczów, które współuczestniczy w realizacji tego przedsięwzięcia. Ścieżka powstanie po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Świdnicy a początek będzie miała na wysokości wjazdu do kotłowni Uzdrowiska Horyniec. Długość ścieżki to ponad 350 metrów nawierzchni wykonanej z drobnego tłucznia. Jeszcze w tym roku ze środków dotacji uzdrowiskowej wykonane zostanie przedłużenie chodnika po stronie Uzdrowiska Horyniec tak by można było dojść chodnikiem do budowanej ścieżki oraz odcinek chodnika od przejścia podziemnego do stacji kolejowej. Wymienione zostaną również ławki znajdujące się w dzielnicy uzdrowiskowej.

Przebieg działań niedługo zrelacjonujemy… tymczasem WRESZCIE pojawiły się znaki w strategicznych miejscach, które kierują kuracjuszy do „Swoich” sanatoriów.