Ruszyła przebudowa boiska, przy szkole Podstawowej. Prace właśnie trwają, obecnie spychacz przygotowuje teren pod nową bieżnię. Przebudową mają zostać objęte takie elementy jak: wspomniana bieżnia, oraz schody prowadzące do boiska. Dodatkowo mają być wybudowane dwa obiekty lekkoatletyczne, skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Termin wykonania prac: do 31 sierpnia. Do tego czasu jeszcze na plac budowy na pewno zajrzymy.