horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju

Kurek z gazem w Horyńcu odkręcony!

Pod koniec 2011 roku Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu sfinalizowała zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci gazowej do zasilania obiektów na terenie miejscowości Horyniec-Zdrój”.

Zwieńczeniem było dzisiejsze uroczyste uruchomienie dostawy gazu do Centrum Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju – pierwszego klienta, który zgłosił gotowość odbioru „błękitnego paliwa”.

W uroczystości symbolicznego zapalenia znicza gazowego wzięli udział:

Ø Pan Mieczysław Kasprzak Wiceminister Gospodarki,
Ø Władze samorządowe Województwa Podkarpackiego – Pani Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Ø Władze samorządowe Powiatu Lubaczowskiego: Starosta Lubaczowski, Wójt Gminy Horyniec-Zdrój,
Ø Władze Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie i PGNiG S.A. Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem w Tarnowie,
Ø instytucje użyteczności publicznej działające na terenie Gminy Horyniec-Zdrój oraz społeczność lokalna, dzieci i kuracjusze.

Organizatorem uroczystości były: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu, prowadzący działalność w obszarze eksploatacji, remontów, rozbudowy sieci dystrybucyjnej oraz PGNiG S.A. Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Jarosławska odpowiedzialna za obrót gazem i obsługę handlową odbiorców.

źródło: a także więcej fotografii z uroczystości: TV Lubaczów

3 Comments

  1. Rysiu Smok Wawelski ;D

  2. jak widać po komentarzach gazem cieszy się wyłącznie władza, w przeciwieństwie do ludu pracującego 😉

  3. Radio Rzeszów: Czuje się jakbym został zaproszony na uroczystość „odpalania żarówki”
    http://www.radio.rzeszow.pl/powiat-lubaczowski/item/18416-uruchomienie-dostaw-gazu-w-gminie-horyniec-zdr%C3%B3j-pos%C5%82uchaj

Comments are closed.

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑