„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. źródło: nid.pl

W kategorii specjalnej „Architektura i konstrukcje drewniane” Muzeum Kresów w Lubaczowie za konsekwentną realizację programu prac konserwatorskich w zespole cerkwi Św. Paraskewy w Radrużu.

Gratulacje dla Muzeum Kresów w Lubaczowie

źródło fot: nid.pl