Od marca do końca maja potrwają prace związane z uporządkowaniem istniejących dwóch ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych – kulturowych. Są to „Horyniec-Nowiny Horynieckie” i „Za Niwą”. Prace polegają na uporządkowaniu terenu, ustawieniu nowych tablic informacyjnych i kierunkowych, ustawieniu „ławo-stołów”, koszy, stojaków rowerowych. Całość prac wykonywana jest dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Parków Krajobrazowych. Dodatkowo na wniosek Gminy Horyniec-Zdrój Nadleśnictwo Lubaczów zgodziło się na rozbudowę ścieżki „Za Niwą”. Rozbudowa polegać będzie na budowie nowych ciągów spacerowych, które poprawią bezpieczeństwo spacerujących wzdłuż drogi powiatowej do Nowego Brusna kuracjuszy. W chwili obecnej kuracjusze i turyści spacerują po jezdni. Dodatkowo planuje się wydłużenie chodnika w dzielnicy uzdrowiskowej tak aby łączył się on ze ścieżką „Za Niwą” oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w tej dzielnicy. źródło ughoryniec.iap.pl

W ubiegłym roku Gmina Horyniec-Zdrój wraz z pięcioma innymi gminami z województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego złożyła wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na zadanie pn. „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju Polski Wschodniej”. Wartość całkowita projektu to 1,8 mln złotych. Z czego wkład własny to zaledwie 10 % wartości rozłożone na 6 gmin. W ramach projektu zostanie wykonana inwentaryzacja potencjału gospodarczego, księga tożsamości, portal internetowy, widowiska plenerowe – inscenizacja bitwy wojsk Jana III Sobieskiego z Tatarami, imprezy promocyjne, udział w targach promocyjnych, opracowanie i wydanie gier planszowych, karta turysty, wydawnictwa, foldery, gadżety promocyjne. W tym tygodniu otrzymaliśmy informację o otrzymaniu dofinansowania do przedmiotowego projektu. źródło ughoryniec.iap.pl