Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. miało miejsce parafowanie projektu umowy sprzedaży 14.144 udziałów stanowiących 89,26% kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu Zdroju pomiędzy Zespołem powołanym do przeprowadzenia negocjacji przy prywatyzacji Spółki a Europejskim Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnym “LOTOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce – Zdroju.

źródło: www.msp.gov.pl

Parafowanie umowy oznacza, że Uzdrowisko Horynieckie praktycznie już jest w rękach „Lotosu” (nie mylić z rafinerią Lotos). Do faktycznego podpisania umowy powinno dojść w najbliższych tygodniach, między innymi po wynegocjowaniu pakietu socjalnego. Pakiet ten jest bardzo ważny dla pracowników, gdyż może ochronić ich miejsca pracy nawet na kilka lat.  Czekamy na końcowe rozwiązania.