Władze województwa podkarpackiego uzgodniły z Przewozami Regionalnymi, że w tym roku przekażą na organizację kolejowych przewozów pasażerskich 46 milionów złotych. Kwota jest o siedem milionów złotych większa niż przewidywała pierwotna umowa. Dodatkowe pieniądze pochodzące z Funduszu Kolejowego będą przeznaczone głównie na remonty. Nie planuje się natomiast zakupu nowego taboru.
W ubiegłym roku z pieniędzy dotujących kolej zakupiono kilka nowych szynobusów. Według przewidywań, w przyszłym roku, do regionu trafi jeden tzw. elektryczny zespół trakcyjny, składający się z kilku wagonów.
Natomiast na przełomie kwietnia i maja, a następnie w okresie wakacji, pojawi się testowo nowe połączenie Jarosław-Horyniec-Zamość-Lublin, będzie obsługiwane przez szynobus. Projekt współfinansuje województwo lubelskie i jeśli spotka się z zainteresowaniem podróżnych, może na stałe trafić do rozkładu jazdy.

źródło: www.radio.rzeszow.pl