Redakcja Gazety Horynieckiej zaprasza wszystkich chętnych do publikacji artykułów autorskich związanych w jakikolwiek sposób z Horyńcem i najbliższą okolicą, a w szczególności promujących walory przyrodnicze, turystyczne i uzdrowiskowe oraz dziedzictwo kulturowe gminy Horyniec-Zdrój i Roztocza Południowego. Materiały w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: gh@horyniec.net lub przekazać do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej w GOK w Horyńcu-Zdroju. Termin: 4 marca 2012 roku (niedziela).

więcej info na horyniec.net