Po pięciu latach gruntownej modernizacji- strażnica w Horyńcu Zdroju spełnia surowe wymagania stawiane przez Unię Europejską. Placówka właśnie została otwarta a była ostatnią na granicy z Ukrainą, która wymagała poważnych inwestycji. Niezawodny system łączności i nowoczesny sprzęt za ponad 14 milionów złotych. To wszystko zwiększa skuteczność straży granicznej w walce z przemytem i nielegalnymi imigrantami. Odpowiedzialność jest tym większa, że ten odcinek naszej granicy to także granica Unii Europejskiej.

Nowa siedziba Straży Granicznej powstała na bazie starej strażnicy. Ale wewnątrz wszystko jest nowe. Na terenie placówki stanął też nowy, 50 metrowy maszt radiowy, który rozwiązał dotychczasowe problemy z łącznością.

Jest też izba dla zatrzymanych. Może w niej przebywać osiem osób. Nie zapomniano też o pracujących w Straży Granicznej psach, które mają nowe kojce i tor przeszkód do tresury. Powstanie takiego nowoczesnego obiektu było konieczne, bo 18-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą chroniony przez funkcjonariuszy z Horyńca Zdroju jest bardzo trudny.

Najważniejsza jest ochrona zielonej granicy przed nielegalnymi imigrantami. Choć w tym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału zatrzymali o 30 procent mniej osób niż rok temu – proceder wcale nie maleje. Bo teraz więcej nielegalnych imigrantów zatrzymują pogranicznicy z Ukrainy.

Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą, która jest teraz wschodnią granicą Unii Europejskiej jest w sumie 13 strażnic. Placówka w Horyńcu Zdroju była ostatnim obiektem, który wymagał gruntownej modernizacji. Rozbudowa została dofinansowana z unijnego Funduszu Granic Zewnętrznych.

Monika Konopka TVP Rzeszów

Przypominamy wszystkim turystom i kuracjuszom, jeżeli ktoś ma zamiar zwiedzać okolice z linii Huty Kryształowej, Radruża, Dzięwięcierza Moczar, Prusia i Siedlisk, by właśnie w strażnicy umiejscowionej na przeciw cmentarza, zgłaszali swoje wędrówki, pozwoli to na uniknięcie kłopotów ze strażą graniczną. Pod żadnym pozorem nie można przekraczać granicy! Grozi za to mandat w wysokości od 50 do nawet 500 złotych, a także Straż Ukraińska może zatrzymać nawet na dwa dni w areszcie.