Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, iż podjęto decyzję o wydłużeniu przyznanej spółce Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „LOTOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji spółki Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu Zdroju do dnia 30 marca 2012 r.

źródło: msp.gov.pl