Przypomnijmy, ponad dwa lata temu pod koniec września do Horyńca wkroczyło CBA i zatrzymało urzędników z gminy w tym głównego podejrzanego, wójta gminy. Chodziło o zamienienie daty na dokumencie, co miało dać przypuszczenia, że wójt przyjął korzyść majątkową, w zamian za tę przysługę dla przedsiębiorcy, który miał mieć kłopoty finansowe ze względu na kary niedotrzymania terminu.

Proces toczący się od dwóch lat dobiegł końca, Ryszard Urban, ówczesny wójt gminy został oczyszczony z zarzutów.

Z tego też powodu Pan Ryszard Urban może startować w wyborach i niechybnie będzie ostro walczył o reelekcję. Czekamy na założenia programowe dotyczące następnej kadencji!