Terminy wyborcze gonią, rejestrują się już pierwsi kandydaci. Możemy być niemal pewni, że wystartują na urząd wójta Horyńca Zdroju:

  • Ryszard Urban
  • Ryszard Lewientowicz
  • Robert Serkis
  • Andrzej Stasicki

Z podanego grona nieco egzotyczną osobowością wydaje się Pan Andrzej Stasicki, czy tym razem chwyci w wyborach osoba spoza Horyńca?  Zobaczymy niedługo, być może pojawią się inni kandydaci, lub zrezygnuje któryś z powyższych…