Fotografie z Podemszczyzny i Starego Brusna (gmina Horyniec-Zdrój) zostały wyróżnione w otwartym konkursie fotograficznym „Wiki Lubi Zabytki” zorganizowanym w ramach europejskiej inicjatywy „Wiki Loves Monuments 2011″. Jego celem było sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych na wykazy zabytków prowadzone przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Polacy w ramach tego konkursu przesłali ponad 16 tysięcy zdjęć zabytków z obszaru całej Polski.

Wyróżnione zdjęcia to: „Pozostałości cmentarza greckokatolickiego na terenie nieistniejącej już wsi Brusno Stare w gminie Horyniec-Zdrój” oraz „Fragment rozległego dawnego cmentarza greckokatolickiego we wsi Podemszczyzna w gminie Horyniec-Zdrój”. To jedyne zdjęcia z Podkarpacia, które znalazły uznanie w konkursie. Autorem zdjęć jest Wikipedysta o nick’u Cyfranek.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska i przeprowadzony przy współpracy z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem OpenStreetMap Polska. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Link do strony: http://pl.wikimedia.org


źródło: www.elubaczow.com