* Już 30 września następna sesja Rady Gminy. Sprawy które zdominują nadchodzącą sesję będą kwestie budżetowe, oraz znów wracający temat – rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy. Przypominam, że sprawa ma związek z nieodpowiedzeniem na pismo mieszkańca Horyńca, odnośnie sporu z sąsiadem.

* Całkiem niedawno też nasi gminni i uzdrowiskowi reprezentanci odbyli wizytę roboczą na Ukrainie z partnerującym nam Morszynem w ramach współpracy w programie Polska – Białoruś – Ukraina, w ramach którego mozemy zyskać spore fundusze na renowację naszego Parku Zdrojowego, oto relacja ze strony Uzdrowiaka Horyniec:

W dniu 16 września 2011 r obyła się wizyta robocza  przedstawicieli Urzędu Gminy Horyniec – Zdrój ,  „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. i Centrum Rehabilitacji Rolników  KRUS    w  Uzdrowisku – Morszyn na Ukrainie.

Przypomnieć należy , że 6 maja br. Wójtowie gminy Horyniec-Zdrój i Morszyn podpisali umowę partnerską  w ramach współpracy transgranicznej. Na szczególną uwagę zasługuje  przedmiot podpisanej umowy  jakim jest rewitalizacja parków zdrojowych.

Delegacja została bardzo serdecznie przyjęta. Dyrektorzy obiektów sanatoryjnych i hotelowych oprowadzili nas po swoich włościach. Byliśmy zachwyceni standardem pokoi hotelowych , różnorodnością  wachlarza stosowanych zabiegów, które w przyszłości mogą być uzupełnieniem  naszej oferty leczniczej. Sądzimy, że w niedługim czasie rezultatem podpisanej umowy będzie również stworzenie wspólnej oferty  uzdrowiskowej.

www.uzdrowisko-horyniec.com.pl